21 základních marketingových zkratek a pojmů

Nacpou se všude a nevyhnete se jim ať je vaše činnost jakákoliv. Řeč je o zkratkách a marketing není výjimkou. Možná spíše naopak, protože pro jednu věc existuje mnohdy více pojmenování, a ještě více zkratek.

Všechny do jednoho příspěvku nevměstnáme, zaměříme se tedy na ty, které považujeme za nejdůležitější. A aby to nebylo tak jednoduché, tak zde nebudeme používat jen zkratky. Tento příspěvek může sloužit jako základní rozcestník pro orientaci v marketingové džungli.

PPC – pay per click (platba za kliknutí)

Platba za kliknutí je populární způsob internetové reklamy, při které inzerent platí až za kliknutí zákazníka na reklamní inzerát. Pro české prostředí jsou významné reklamy na Google Ads, Skliku od Seznamu a také PPC systémy Facebooku a Instagramu. Je jich celá řada, pro náš trh ale nejsou tak významné.

Výhodou PPC reklam jsou velmi přesně měřitelné výsledky, snadné nastavení rozpočtu, přesné cílení a rychlé výsledky. Špatně nastavená kampaň však může spolykat velké množství peněz a její přínos bude mizivý. Proto je dobré si o těchto kampaních zjistit co nejvíce a vyhnout se častým chybám. Své starosti můžete taky svěřit odborníkům, kteří se o vše potřebné postarají.

KPI – Key performance indicators

Klíčové ukazatele výkonnosti jsou výstupní údaje ze systému jako Google Analytics nebo Google ADS. Které budou zajímat právě vás záleží na daném oboru podnikání. Často to jsou však údaje jako počet návštěvníků za určitou dobu, nejčastější vstupní stránky, čas strávený návštěvníky na stránce, počet zobrazených stránek na zákazníka a mnoho dalších.

CPC – cost per click (cena za proklik)

Tato zkratka nám říká, kolik jsme zaplatili za jedno prokliknutí. Většinou bývá uvedena jako průměrná CPC. Správnou optimalizací reklam jde dosáhnout nižších částek za CPC, řádově až o desítky procent. V roce 2020 jsme snížili výdaje několika kampaní našich zákazníků až o 67 % při stejném výsledku. Náklady na PPC spadly na třetinu původní ceny.

CTR – click through rate (míra prokliku)

Jedná se o procentuální vyjádření poměru počtu zobrazení reklamy a prokliků na danou reklamu. Vyšší CTR může být zpravidla lepší, ale není tomu tak vždy. Pokud chceme reklamou přivést zákazníky, ale stránky navštěvují pouze návštěvníci, kteří se chvíli zdrží a neprovedou požadovanou konverzi, zřejmě máme špatně nastavené reklamy (nebo máme například nedostatečně popsaný produkt).

Konverze

Konverze je ukazatel, který nám udává počet provedených akcí (objednávek, vyplnění formuláře, nákupů…), které přinesla daná reklama. Je to hlavní důvod, proč reklamu vůbec děláme. S tímto ukazatelem jsou spojeny další dva – cena za konverzi (cena/konverze) a konverzní poměr.

Cena/konverze

Udává průměrnou cenu za jednu konverzi. Uváděno taky jako CPA – cost per acquisition/action (cena za akvizici/akci) nebo CPS – cost per sale (cena za prodej).

Konverzní poměr (Konv. poměr)

Ukazuje, jak často vede v průměru interakce uživatele s reklamou k požadované akci (konverzi). I zde platí, že čím vyšší číslo, tím lépe.

PPV – pay per view

V tomto případě nejde o pracovně právní vztah, ale o pay per view, tedy o platbu za shlédnutí. Jde o starší, nicméně stále fungující model internetového marketingu. Platbou si objednáte určitý počet shlédnutí reklamního banneru, bez ohledu na to, zda dané zobrazení povede k prokliku. Zpravidla se cena PPV udává za tisíc shlédnutí (CPM – cost per mille nebo CPT – cost per thousand).
Výhodou tohoto modelu je jednodušší implementace.

SEO – Search Engine Optimization

Volně překládané jako optimalizace pro vyhledávače. Čím více se vyhledávačům líbíme, tím lépe nás zobrazují v neplacených výsledcích vyhledávání. Dobře provedené SEO se dlouhodobě vyplácí a je možné takto ušetřit balík peněz, které by jinak bylo zapotřebí vynaložit na placenou reklamu. V ideálním případě je dobré cílit na optimalizaci již od nového webu a pravidelně se SEO pracovat.

Obecně by se dalo říct, že na SEO pracujete, když měníte web k lepšímu. Vyhledávače mají rády weby, které jsou optimalizované, rychlé, je na nich odpověď na hledaný dotaz… takto můžeme pokračovat ještě hodně dlouho. Zlepšujte váš web a vyhledávače vás budou mít raději.

I tuto práci častokrát provozovatelé webů vkládají do rukou odborníků. V takovém případě je nejlepší začít důkladným SEO auditem.

UX – User Experience

UX je volně překládáno jako uživatelská zkušenost a s uživatelem má mnoho společného. Jde o to navrhnout řešení tak, aby bylo pro uživatele co nejpříjemnější, nejjednodušší a nejpřirozenější. Nejde vždy jen o návrh webů, může jít klidně o návrh sluchátek, které se nezamotají, nebo láhve kečupu, která nevykydne na těstoviny kečupovou lavinu.
U webů však jde o to provést uživatele od první stránky až po poslední (u e-shopů například k platbě objednávky a poděkování za objednávku) bez zbytečných komplikací. Úkol, který má UX designér, je nelehký – připravit zákazníkovi co nejlepší zážitek a nejplynulejší nákup. Výsledek je různý pro různé druhy podnikatelských činností a požadavky na UX se mění v průběhu času.

UI – User Interface

Uživatelské rozhraní je to, co vidí uživatel. Jde tedy o vizuální podobu produktu, prostředí webu nebo konkrétního prvku, se kterým přichází uživatel do kontaktu. UI jde ruku v ruce s UX, jehož cílem je co nejvíce zpříjemnit návštěvníkovi procházení webu a v ideálním případě ho přeměnit na nakupujícího zákazníka.

Direct marketing

Direct marketing (přímý marketing) je typ marketingu, který oslovuje zákazníky přímo, a to nejen osobní formou, ale také například poštou, e-mailem nebo telefonicky. Tento způsob umožňuje přesné zacílení na skupinu zákazníků nebo jednotlivce, pružnou komunikaci a zpětnou kontrolu nákladů a výsledků.

Mezi jednotlivé druhy direct marketingu patří: e-mail marketing (newslettery), katalogy, teleshopping a telemarketing a poštovní marketing (direct mail).

B2B

Business-to-business neboli obchodník obchodníkovi. Jde o obchodní vztah dvou společností, které spolu obchodují. Když tvoříme web pro zahradnictví, tak jde o vztah B2B.

B2C

Business-to-consumer neboli obchodník zákazníkovi. Nejčastější forma internetového podnikání. Jde o prodej a podporu přímo zákazníkovi, tedy o přímý prodej.

Klíčová slova

Důležitá slova, která lidé používají ve vyhledávačích a pomocí kterých mohou najít právě vás. Jejich určení je důležité pro dobré SEO i pro správné nastavení PPC reklamy. Pro jejich určení se provádí analýza klíčových slov, která může sloužit například i jako podklad pro publikování článků na blog či sociální sítě na dlouhé časové období.

Newsletter

Je elektronický zpravodaj, který informuje o novinkách, slevách, buduje důvěryhodnost, jméno a značku. Jde o starší marketingový nástroj, který však má stále velice dobré výsledky. Neslouží k nabírání nových zákazníků, ale k péči o stávající zákazníky.
Dávejte si jen pozor, ať zákazníky příliš nebombardujete nechtěnými e-maily. To je cesta nejen k tomu, aby se odhlásili z odběru novinek, ale může to vést i ke ztrátě zákazníků. Zde se hodí dvě dobré poučky: Neposílat newsletter, pokud nemám co sdělit. Zaměřit se na to, co může zajímat zákazníky, ne na to, co zajímá mě.

Remarketing

Jako newsletter cílí na stávající zákazníky, remarketing je určen na stávající návštěvníky. Přesněji řečeno, snaží se měnit návštěvníky webu na zákazníky, a to i poté, co web opustí.
Reklamy se pak návštěvníkům zobrazují například na Facebooku, při vyhledávání, na jiných webech…
Výhodou remarketingu je lepší návratnost investice do reklamy.

SWOT analýza

Obecně překládané jako analýza silných a slabých stránek. S = Strengths (silné stránky), W = Weaknesses (Slabé stránky), O = Opportunities (Příležitosti), T = Threats (Hrozby).
SWOT analýza pomáhá firmě najít konkurenční výhody, zjistit, v čem je dobrá a maximalizovat její silné stránky. Dále identifikuje hrozby a omezuje jejich riziko. Také nachází slabé stránky firmy a pracuje na jejich odstranění.

PR

Public Relations – vztahy s veřejností. Vztahy s veřejností jsou techniky a nástroje, pomocí kterých firma komunikuje s okolím, buduje a udržuje vztahy a získává zpětnou vazbu.

Page Rank – hodnocení stránky. Důležitý pojem ze SEO. Udává kvalitu webových stránek tak, jak je vidí vyhledávače. Vyšší page rank znamená lepší zobrazení ve vyhledávání. Je to soubor mnoha faktorů, jako je například kvalita obsahu, množství a kvalita stránek, které na danou stránku ukazují.

AIDA

Zkratka značí Attention Interest Desire Action, což si můžeme přeložit jako Pozornost, Zájem, Touha a Akce. Ale přeci jen se nám AIDA vysloví lépe než PZTA.
Co si pod tímto názvem představit? V prvním kroku musíme upoutat diváka a získat jeho pozornost. Druhý krok vyvolá zájem a vzbudí zvědavost. Zákazník bude chtít vědět více. Třetí krok je už o přesvědčování o výhodách produktu nebo služby a proč jsme právě my ti praví a ne kdokoliv z konkurence. Poslední krok je o tom přimět zákazníka k akci, tedy k objednávce, nákupu, rezervaci služeb a podobně.

Copywriting

Zjednodušeně můžeme pod copywritingem vidět líbivé texty, které dobře prodávají. Široce to je úplně vše od tlačítek na e-shopu, přes popisy produktů až po oznámení domovnice, že máte zamykat vchodové dveře po 20. hodině.
Je to umění měnit nudné a všední texty na něco, co přinutí zákazníka, nebo prostého kolemjdoucího se zastavit a věnovat danému sdělení pozornost. Toto umění je úzce spojeno s AIDA, protože bez pozornosti zákazníka nebude nic dalšího.

Správa kampaní a klíčových slov pro reklamy ve vyhledávací síti

Správně nasazený konverzní kód

Bez správně nasazeného konverzního kódu nebudete schopni měřit konverze (například realizované objednávky, odeslané formuláře) a to je ve většině případů to, o co vám jde. Bez měření konverzí nebudete pravděpodobně schopni kvalitně vyhodnotit úspěšnost kampaně, reklamních sestav, a ani provádět úpravy podle jejich výkonu.

Konverzní kód se zpravidla umísťuje na „děkovací“ stránku po realizované objednávce, splnění cíle. Do zdrojového kódu se umístit skript od Skliku. Pro správné nasazení pravděpodobně budete potřebovat vývojáře webu nebo vašeho e-shopu. Doporučujeme vám projít si návod od Seznamu.

Ukázka kde najít sledování konverzí

Vylučování klíčových slov

Kampaň máte spuštěnou. Pro co nejlepší přesnost zacílení je nutné pravidelně kontrolovat, na jaké vyhledávací dotazy se vaše reklamy zobrazují v jednotlivých sestavách zobrazují a zda tato zobrazení přinášejí patřičné akce.
Budete-li se totiž vaše reklama zobrazovat na nerelevantní vyhledávání, pak se sice může stát, že přivedete uživatele na váš web, ale k očekávané konverzi už nedojde. Uživatel si po vstupu na stránku uvědomí, že toto nehledal a hned odejde. Uživatele to stojí čas, ale vás to především stojí peníze. Když ukážete lidem přesně to, co hledají a navedete je přesně tam, kam chcete, zvyšujete tím šanci, že provedou konverzi právě u vás.

Zpětná kontrola vylučujících slov

U dlouhodobých kampaní je pravděpodobné, že jste v minulosti vyloučili klíčová slova, která byla pro kampaň nevyhovující. Je však možné, že se situace změní a dříve vyloučené klíčové slovo se stane více relevantním pro vaši kampaň.
Proto je důležité občas nahlédnout do seznamu vylučujících slov a zamyslet se nad tím, proč byla tato slova vyřazena. Možná by už nyní měla lepší výsledky. Změnila se relevance, nebo hledanost tohoto slova. Mohlo také nevědomky dojít k chybě, která brzdí kampaň.
Tato občasná revize vám může přinést další prokliky a také požadované konverze.

Kontrola rozpočtu

Nesmíte zapomínat pravidelně kontrolovat, zda vám v reklamních účtech nedochází kredit nebo jestli nemáte nastaven příliš nízký strop denního rozpočtu.
Nízký stav kreditu lze vyřešit snadno s pomocí automatizovaných plateb na Skliku i Googlu. Google tento model dnes již téměř bezvýhradně preferuje. U Skliku je možnost nastavit automatizované dobíjení při samotném aktu dobíjení kreditu. Návod přímo od Skliku najdete zde.
Kvůli nízkému dennímu rozpočtu se vaše reklamy mohou buď přestat zobrazovat během dne, kdy se vyčerpá kredit. Případně systém rozloží kredit na celý den, ale dojde ke ztrátě některých zobrazení. Můžete tak přijít o možné zákazníky, což nemusí být příjemné obzvlášť v sezóně, například o Vánocích.

Kontrola reklam

Klíčová slova máte vyřešena a kampaně aktivní? Samotné reklamy musí svým textem vždy odpovídat tomu, čeho se dotaz týkal. Pokud zobrazujete reklamy na nerelevantní klíčová slova, přicházíte o vaše peníze a snižujete hodnocení a skóre kvality reklamy. Důležitá je taky kontrola gramatických chyb. Nesmyslný překlep v tak krátkém textu může reklamu zbytečně shodit. Někdy ale tvůrci reklam chyb používají i zcela úmyslně.
Pravidelně kontrolujte aktuálnost reklam. Opravdu není vhodné v březnu nabízet Vánoční slevu 40 %.
A co je podstatné – odlište se. Podívejte se na reklamy, které se zobrazují na požadované klíčové slovo. Že vypadají všechny stejně? Tak to udělejte trochu jinak, jen tak vystoupíte z davu.

Sklik – klíčová slova ve frázové shodě vám nyní pomohou oslovit více zákazníků

Klíčová slova ve frázové shodě se začnou zobrazovat ve všech možných tvarech, ve kterých je lidé vyhledávají. Nově se tak budou reklamy zobrazovat i na různě vyskloňovaná slova nebo na fráze v jednotném i množném čísle, tedy radikálně odlišně než doposud. Nastavení bylo doteď pracné, protože inzerenti museli vypisovat relevantní cílená klíčová slova v rozličných tvarech včetně jednotného a množného čísla, importované soubory byly větší a práce s exportem kampaní náročná. Touto novinkou chce Sklik svým inzerentům zjednodušit práci.

U frázové shody se rozšíří zásah a bude tak možné oslovit více potenciálních zákazníků.

Skloňované slovo má jiný význam

Inzerci můžete stále upravovat podle svých potřeb a nežádoucí tvar slova vyloučit pomocí vylučujících klíčových slov.

Příklad

Vaše klíčové slovo je „byty“ a vy nechcete, aby se reklama zobrazovala na dotaz „být“. Je tedy nutné toto klíčové slovo vyloučit a vaše reklama se nebude zobrazovat na žádné spojení, které obsahuje slovo „být“.

Je to stejný případ jako u volné shody, kde se musí taktéž vyloučit slovo ve frázové shodě.

Chování volné shody zůstává stejné jako doposud. Popis všech shod klíčových slov naleznete v nápovědě.

Čtěte také:

Sklik – oblíbené B2B cílení je nyní ještě dokonalejší

SEO – proč optimalizovat stránky pro hlasové vyhledávání

Sklik zavedl nový typ reklamy – Dynamický banner

Firefox bude blokovat cookies třetích stran

Co je to soubor cookie?

Jedná se o krátký textový soubor, který vámi navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenávat informace o vaší návštěvě např. preferovaný jazyk apod. Soubory cookies jsou používány například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce atd.

Firefox se jako první z velkých webových prohlížečů rozhodl pro velký a důležitý krok v ochraně soukromí uživatelů. V běžném módu bude blokovat soubory cookies třetích stran.

Funkci blokování souboru cookies třetích stran má v sobě Firefox zabudovanou již delší dobu, avšak pouze v režimu „Standardní“, kde funguje jen pro anonymní okna. Ta většina uživatelů nepoužívá nebo nezná. Anonymní okno spustíte například pomocí klávesové zkratky ctrl + shift + P. Novinkou bude tedy zavedení blokování souborů cookies třetích stran i pro standardní okna. To znamená, že Firefox bude ignorovat všechny sledovací cookies, které jsou součástí seznamu disconnect.me. Kompletní seznam je možné stáhnout na Github. Přísnější blokování je v současné době přednastaveno pouze novým uživatelům, kteří zrovna začali Firefox používat. Zanedlouho však dojde k úpravě u všech uživatelů.

Sledovací cookies však můžete začít blokovat již nyní. V nastavení soukromí stačí přepnout blokování obsahu na Vlastní, změnit Sledovací prvky na Ve všech oknech, zaškrtnout Cookies a vybrat variantu Cookies sledovacích prvků třetích stran.

Co bude tato změna znamenat?

Vzhledem k tomu, že seznam sledovacích cookies obsahuje také domény Google, bude mít AdSense problém s personalizovanými reklamami. Je tak pravděpodobné, že klesne míra prokliku a možná mírně naroste cena za proklik, jelikož v síti bude méně prokliků, ale pořád stejné množství peněz.

Jestliže na svých stránkách používáte reklamy Google nebo na nich máte třeba tlačítka z Facebooku, nyní už pro uživatele Firefox nemusíte zobrazovat lištu s upozorněním podle Doporučení k zpracování cookies a obdobných prostředků sledování od 25. května 2018 od ÚOOÚ. Pokud si totiž uživatel přednastaví blokování na Standardní, vydává tím souhlas, že chce sledovací cookies ukládat. Takto by měly fungovat všechny prohlížeče, abychom nemuseli ztrácet čas úvahou, jestli cookie lištu potřebujeme a jak ji implementovat.

V budoucnu by mohly soubory cookies blokovat všechny webové prohlížeče. Všichni jsou zajisté zvědaví, zda se zapojí například Google Chrome, který z reklam žije.

Celý článek najdete zde: https://blog.mozilla.org/blog/2019/06/04/firefox-now-available-with-enhanced-tracking-protection-by-default/

Čtěte také

Co jsou to vyhledávací operátory a jak je na Googlu používat?

Sklik – Jak díky kopírování rychleji vytvářet a upravovat kampaně

Sklik – Jak díky kopírování rychleji vytvářet a upravovat kampaně

Pro to, aby práce s Sklikem byla rychlejší a příjemnější, přidal jeho tým nově možnost kopírování kampaní, sestav a cílení v rámci účtu. Nyní je vytváření podobných kampaní, sestav nebo přenesení celého pečlivě vybraného setu nastavených zájmů do jiné sestavy otázkou pár vteřin.

Co je tedy nového?

Kopírování kampaní

Pokud chcete kopírovat kampaň či více kampaní, označte je pomocí checkboxů a v roletce Vybrané, zvolte Kopírovat. Objeví se vám okno, kde si můžete kampaně pojmenovat, abyste je snadno rozeznali. Aby bylo možné kampaně ještě upravit, kopie se vytvoří pozastavená, ať máte na úpravu dostatek času. Pokud v nových kampaních není potřeba přenášet stávající reklamy a cílení, zrušte zaškrtnutí Kopírovat reklamy, resp. Kopírovat cílení sestav.

Kopírování sestav

Pro kopírování sestav označte v detailu kampaně vybrané sestavy a zvolte v roletce Kopírovat. V okně si pak vyberte, do jaké kampaně budete chtít sestavu zkopírovat. Sestavy je možné zkopírovat do více kampaní najednou. Vzhledem k tomu, že sestavy jednotlivých typů mají odlišná nastavení, je možné tímto způsobem vytvářet nové sestavy pouze v kampaních stejného typu. Ve stejném okně můžete také nastavit, zda mají být nové sestavy pozastavené, jestli se mají přenášet i s cílením či reklamami.

Kopírování cílení

Podobně jako v předchozích případech označte cílení, která chcete kopírovat do jiné sestavy nebo více sestav a opět zvolte Kopírovat. V okně klikněte na kampaně a sestavy, do kterých chcete cílení přenést a potvrďte tlačítkem Zahájit kopírování. Je možné kopírovat všechna dostupná cílení.

Kdy využít kopírování

 • V případě, že potřebujete jednoduše vytvořit kampaň velmi podobnou některé ze současných. Není potřeba nic exportovat, upravovat ani nahrávat zpět. Nově stačí pouze upravit reklamy, cílení nebo jiné nastavení přímo ve zkopírované kampani.
 • Pokud chcete stejnou kampaň cílit na jiný region. Po zkopírování kampaně nezapomeňte upravit regionální cílení.
 • Jestliže máte pečlivě vybrané sety zájmových cílení nebo webů, na kterých by se měla vaše reklama zobrazovat, např. u kampaně bannery. Nyní je možné toto cílení pohodlně zkopírovat např. do vytvořené kampaně s kombinovanou reklamou.

 

Co je dobré vědět?

 • Krátké textové inzeráty (STA) již nekopírujeme. Stejně jako při vytváření nových textových reklam podporujeme již pouze ETA.
 • Pokud se na cílové adrese kopírování nachází entita se stejným názvem, kopírováním ji přepíšete. To znamená, kdybyste kopírovali produktovou skupinu Skladem do sestavy, kde se skupina s tímto názvem již nachází, nastavení skupiny se aktualizuje nastavením kopírované entity.
 • Smazané a neaktivní entity se také nekopírují, aby nedošlo k nafukování účtu a jeho případnému zpomalení.

Tým Skliku plánuje stále nová a nová vylepšení, aby byla práce v jeho rozhraní co nejpohodlnější a nejjednodušší.

Čtěte také

Co jsou to vyhledávací operátory a jak je na Googlu používat?

Jak vytvořit produktový katalog na Facebooku

Firefox bude blokovat cookies třetích stran

Jak sdílet statistiky z Google Ads a z Skliku

sdílení statistik google ads a sklikPokud jste se rozhodli předat správu vašich PPC kampaní profesionálům a máte již založený svůj stávající účet v Google Ads a v Skliku, který chcete nadále využívat, určitě se setkáte s potřebou poskytnout dosavadní naměřená data novému správci budoucích kampaní. Přisdílení dat je velmi jednoduché a zvládnete ho hravě za pár minut.

TIP: Nikomu neposkytujte vaše přístupy do PPC systémů, využijte pouze sdílení přístupů.

 

Sklik – jednodušeji to už nejde

Přisdílení na Skliku zvládnete do minutky.

 1. Přihlaste se do svého Sklik účtu na URL adrese https://www.sklik.cz/campaigns
 2. Po přihlášení do účtu klikněte v pravém rohu na váš přihlašovací e-mail – vyjede rozbalovací menu s možností překliknutí do Nastavení
 3. Na následující stránce v poli Nabídnout přístup / požádat o přístup zvolte v poli Typ akce položku nabídnout přístup, vyplňte e-mail, který vám zadal váš správce PPC kampaně a zvolte mu patřičná práva.
 4. Poté klikněte na zelené tlačítko Odeslat žádost

No, a to je celé. Nyní již máte statistiky návštěvnosti z Skliku přisdílené. Vámi pozvanému účtu přijde upozornění na e-mail, ve kterém potvrdí přijetí vaší pozvánky.

Úrovně přístupů k účtu v rámci Sklik účtu:

 • Reportér statistik – Pozvaný uživatel může do účtu pouze nahlížet, nesmí vytvářet kampaně a provádět úpravy v nastavení. Může vytvářet a upravovat pouze statistické reporty.
 • Správce kampaní – Uživatel má možnost do účtu nahlížet a plně využívat inzerentské rozhraní pro vytváření a nastavování kampaní.
 • Administrátor účtu – Uživatel může do účtu nahlížet a vytvářet / upravovat kampaně, statistické reporty i nastavení účtu. Oproti Správci kampaní může spravovat přístupy jiných uživatelů do daného účtu.

V rámci vašeho Nastavení Sklik účtu nyní uvidíte, které uživatelské účty mají přístup k účtu a na jaké úrovni. Odtud také můžete libovolně uživatele odstranit.

přehled přístupů k účtu Sklik

Google Ads

Tady to taky půjde jako po másle.

 1. Přihlaste se do svého PPC účtu na URL adrese https://ads.google.com/intl/cs_cz/home/
 2. V novém rozhraní Google Ads klikněte na tlačítko Nástroje s klíčem v horní části obrazovky.nastavení google ads
 3. Poté klikněte na odkaz Přístup k účtu
 4. Na následující stránce klikněte na modré tlačítko se znakem +
 5. Na vyskakovacím okně zvolte další e-mail, ke kterému chcete přisdílet statistiky a zvolte požadovanou úroveň. Pro zajištění správy a optimalizace kampaní bude stačit Standardní přístuppřístup google ads

Význam jednotlivých práv je vysvětlen přímo na obrázku výše.

Čtěte také:

Novinky ve světě PPC reklam – Září 2018 – 09/2018
Jak provést základní nastavení Google Analytics na vašem webu – 02/2018
Jak založit Google Ads účet – 09/2017
Jak založit Sklik účet – 09/2017

Jak se připravit na změnu cílení na mobilní zařízení v Google Ads

Aktualizace 12.7.2019

Září 2018 je měsíc velkých změn. PPC reklamní systém Google Ads chce dle svých slov výrazně zjednodušit ovládání cílení reklam a upravit nastavení zobrazování reklam v Obsahové síti Google na mobilních zařízeních tak, aby bylo snazší oslovit rostoucí základnu uživatelů mobilních zařízení.

Výsledkem této změny je, že Google chce inzerenty zjednodušeně přinutit zobrazovat reklamy i v mobilních aplikacích ještě více než doposud. Vy, coby inzerenti, tak můžete zaznamenat mnohem více zobrazení a prokliků z mobilních aplikací než doposud. Třebaže jste reklamu blokovali doposud úspěšnými metodami.

Co přestane fungovat?

 • Vyloučení mobilních aplikací s pomocí adsenseformobileapps.com v rámci vyloučených Umístění. Doposud fungovalo tak, že toto umístění plošně blokovalo zobrazování reklam v inventáři aplikací. Od nynějška se tak reklamy opět v aplikacích začnou zobrazovat a vy budete muset pro vyloučení jednotlivých kanálů kliknout na Umístění a poté tyto kanály vylučovat.
 • Ukončení vyloučení obsahu „Mobilní aplikace GMob – jiný než vsunutý obsah – toto vyloučení bude z nastavení odstraněno a opět začnete zaznamenávat přístupy z tohoto cílení.
 • Cílení na některé druhy zařízení – cílení na zařízení Google Ads zjednodušuje pouze na 3 typy zařízení – desktop, mobilní telefony, tablety. Budou tedy odstraněna nastavení na jednotlivé typy aplikací na různých zařízeních a vše bude nahrazeno sekcemi cílení: Mobil, Tablet a Počítače.
Odstranění cílení na aplikace

Odstranění cílení na aplikace

Jak se na změnu připravit?

Po finálním provedení těchto změn budete moci kontrolovat, u kterých stránek nebo typů obsahu se budou reklamy zobrazovat s pomocí:

Témata – správně zvolená témata
Cílení na zařízení – počítače, tablety, mobily
Kategorie aplikací – novinka, o které vás budeme ještě informovat.
Vyloučení konkrétních aplikací prostřednictvím vyloučení umístění pro mobilní aplikace a vyloučení jednotlivých webů
Vyloučení obsahu

Krok 1 – odstranění plošných nastavení vyloučení umístění aplikací a vyloučení konkrétních umístění

V rámci vyloučených umístění odstraňte umístění „adsenseformobileapps.com“ (od září 2018 nebude fungovat).

Krok 2 – aktualizace cílení na zařízení

Tady nastane jedna ze zmíněných velkých změn. Upravte tedy nastavení cílení na zařízení následovně:

 1. Přejděte do nastavení vaší kampaně v obsahové síti
 2. Klikněte na Další nastavení a na Zařízení
 3. Klikněte na Nastavit cílení na konkrétní zařízení kde si vyberete požadovaná zařízení, na kterých chcete reklamy zobrazovat, např. Mobilní web, Webový prohlížeč na tabletu a Počítače.
  Ostatní nastavení typu: Mobilní aplikace, Vsunutý obsah v mobilních aplikacích, Aplikace pro tablety, Vsunutý obsah v aplikacích pro tablety budou od září zahrnuta v rámci svých nadřazených kategorií (tedy typů zařízení).
 4. Od září 2018 budou typy zařízení konsolidovány pouze do kategorií Mobil, Tablet a Počítače.

Krok 3 – Kontrola stávajících kampaní a podrobných ovládacích prvků

Pečlivě zkontrolujte nastavení všech vašich kampaní v obsahové síti, především si zkontrolujte a aktualizujte cílení podle témat, abyste měli jistotu, že se vyloučení týkající kategorií obsahu na webu i v rámci aplikací. Také zkontrolujte nastavení umístění kategorií aplikací pro cílení.

Krok 4 – Kontrola ovládacích prvků bezpečnosti pro značku

Od září 2018 se v rámci nastavení vyloučení obsahu ruší vyloučení obsahu „Mobilní aplikace GMob – jiný než vsunutý obsah“ a reklamy se začnou zobrazovat i v tomto inventáři. Ostatní ovládací prvky v rámci nastavení vyloučení obsahu budou aktualizovány a ještě více vylepšeny. Jsme zvědaví na tuto změnu a doufáme, že alespoň zde bude možnost plošné blokace mobilních aplikací dodána, nebo řešena sofistikovaněji.

Co znamená změna pro inzerenty?

Především spoustu práce navíc. Doposud celá řada inzerentů plošně vylučovala zobrazování v mobilních aplikacích kvůli nevalným výsledkům a mnohdy manipulativním metodám aplikací, svádějícím k prokliknutí reklamy.

Plošné vyloučení aplikací nyní zjevně nebude tak jednoduché (pokud vůbec bude možné) a tak nás čeká pravidelná a otrocká práce s vylučováním jednotlivých aplikací, kategorií aplikací a vylučování konkrétních umístění. Dle našeho subjektivního hodnocení se nejedná o krok dobrým směrem a uvidíme, jak Google Ads vyhodnotí efekt této změny.

Aktualizace: Nastavení vyloučení mobilních aplikací 2019

Možnost vyloučit mobilní aplikaci na kartě Nastavení je od ledna 2019 ve většině účtů nedostupná. Jak jsme však předpokládali Google Ads s nastavením vylučování mobilních aplikací opět čaroval. Stále tak existuje řešení, jak se nechtěných reklam v aplikacích zbavit. Jak na to?

Vyloučení na úrovni kampaně

Toto vyloučení najdete na kartě „Umístění“ v záložce „Vyloučeno“. Zde pomocí modré tužky v levém horním rohu vyberte „Vyloučit umístění“. Otevře se okno s těmito možnostmi: Weby, Kanály na YouTube, Videa na YouTube, Aplikace, Kategorie aplikací (141).

Vás bude zajímat poslední zmíněné – Kategorie aplikací. Číslo v závorce značí počet aplikací. Po rozbalení se zobrazí zvlášť kategorie pro Apple Store a Google Play. Nyní musíte ručně vyklikat všechny kategorie.

Vyloučení na úrovni účtu

Vyloučení na úrovni kampaně je poněkud zdlouhavý proces. Efektivnějším řešením je vytvořit si seznam vyloučených umístění pro celý účet. Dostanete se tam přes sekci Nástroje a nastavení → Sdílená knihovna → Seznamy vyloučených umístění. Kliknutím na modré Plus přidáte nový seznam a dále už postupujte stejně jako u vylučování na úrovni kampaně. Opět je potřeba všechny kategorie ručně vyklikat.

Na co se ještě zaměřit?

 • Pečlivě zkontrolujte nastavení cílení všech kampaní i reklamních sestav, abyste měli jistotu, že kampaň bude cílit na správný region, jazyky, zařízení, které chcete oslovovat.
 • Zkontrolujte nastavení bezpečnosti pro značku, vyloučení umístění na úrovni účtu i kampaně, na vyloučení témat a vyloučení typů obsahu. Všechny tyto ovládací prvky budou nově platiti i pro web i pro aplikace.
 • Přehodnoťte využití modifikátoru nabídek pro mobilní telefony na základě kvality mobilní návštěvnosti.
 • Překontrolujte nastavení měření konverzí, abyste měřili jen ty konverze, které jsou pro vás důležité. Google Ads využívá i modely automatické optimalizace, která se spoléhá na vaše konverzní data. Pokud tedy Google Ads předáváte info jen o relevantních konverzích, lépe vyhodnocuje návratnost investic.

Novinky ve světě PPC reklam – Září 2018

Co nového ve světě PPC reklam? Je toho spousta, a pro inzerenty se jedná o poměrně zásadní novinky, které by určitě měli řešit. Sklik i Google Ads jsou letos samá novinka a proto nesmíte usnout na vavřínech a musíte se vézt „na vlně“.

SKLIK

Nový reklamní formát Branding

OK, připouštíme. Branding v obsahové síti zase až taková novinka není. Sklik s ní přišel na konci července letošního roku a nabízí v rámci několika svých partnerských webů skutečně gigantický formát banneru o rozměrech 2000 x 1400 pix. Tedy, ne až tak docela.

Ve skutečnosti banner obklopuje obsah webu a samotné reklamní sdělení se zobrazuje nad a po stranách obsahu stránky. Je hodně výrazný a dle našich testů má proti jiným bannerům výrazně větší míru prokliknutí (CTR) než standardní i jinak úspěšné formáty.

Ukázka brandingového formátu. Zdroj: Sklik.cz

Ukázka brandingového formátu. Zdroj: Sklik.cz

Osvědčil se nám v hlavně rámci remarketingu. Hlavní rozdíl proti běžným kampaním je, že Sklik doporučuje nastavit platební model s platbou za 1 000 zobrazení. Důvodem je, že při klasickém CPC modelu nedosáhne reklama minimální nutné ceny za 1 000 zobrazení. Doporučená cena za 1 000 zobrazení je dle Skliku od 110 Kč výše, nicméně reálné hodnoty byly výrazně vyšší.

Sklik ukončil testování rozšířené volné shody

Volná shoda klíčových slov byla a je strašák zejména na Google Ads. Zobrazuje reklamy velmi často na nerelevantní vyhledávací dotazy a její spuštění může bez následné kontroly vyčerpat denní kredit velmi rychle a jednoduše. I na úplné hovadiny.

V letošním roce Sklik testoval tzv. rozšířenou volnou shodu. Klíčová slova ve volné shodě se nově zobrazovala i na podobné a mnohdy stejně nerelevantní dotazy jako na Google Ads. Přineslo to spoustu práce navíc. Mnoho inzerentů vyřešilo vše s pomocí tzv. modifikované volné shody, kterou využívá i Google Ads.

V červenci 2018 Sklik rozšířenou volnou shodu ukončil a vrátil klasickou volnou shodu klíčových slov do starých kolejí.

Ukončení textových inzerátů v obsahové síti

Dalo se to čekat. Sklik v únoru 2018 představil nový formát tzv. kombinované reklamy která by se dala připodobnit responsivní reklamě, kterou nabízí již delší dobu Google Ads. Je přizpůsobena tomu, aby se mohla zobrazovat mnohem většímu množství reklamních formátů a zasáhla tak výrazně větší publikum.

O prázdninách Sklik upozornil na to, že kombinované reklamy již brzy zcela nahradí textové inzeráty. Od září zmizela inzerentům možnost textové inzeráty v rozhraní i zadávat. Výdej textových inzerátů by měl být definitivně ukončen již v první půli tohoto roku. O všem vás budeme informovat.

sklik jen s bannery

Rozhraní Skliku při zadávání inzerátů v obsahové síti

Google Ads

Zrušení hromadného vyloučení aplikací

je velká novinka, která může dost zahýbat rozpočty a vyhodnocením kampaní v obsahové síti. Nově přestane fungovat blokování mobilních aplikací s pomocí domény Adsenseformobileapps.com a podpora vyloučení obsahu „Mobilní aplikace GMob – jiný než vsunutý obsah.

Zobrazování reklam v aplikacích dle našich testů obecně není moc úspěšné a navíc řada aplikací doslova nutí jejich uživatele na reklamu kliknout, nebo jde o mylné prokliky…a spoustu peněz fuč.

Podívejte se na náš článek, jak se připravit na změnu cílení na mobilní zařízení.

Ještě větší textové inzeráty ve vyhledávání

Google Ads svým inzerentům nově nabízí výrazně větší počet znaků v rámci textových reklam. Nově mají reklamy celkem 3 nadpisy po 30 znacích. Zvětšily se i popisky. Z 80 znaků se délka navýšila na 90 znaků včetně mezer a přibyl také 2. popisek. Dohromady tak získáte 270 znaků, do kterých už se vleze hodně reklamních sdělení.

Nutno dodat, že některé typy mobilních telefonů mají stále problémy se zobrazením celého textu této rozšířené reklamy.

S využitím všech možných rozšíření PPC reklam si tedy můžete ukrojit pořádně velký kus stránky s výsledky vyhledávání a zvýšit tak šanci na proklik vaší reklamy.

Google Mobile Speed Score

Co si představit pod tímto krkolomným slovním spojením? Google v letošním roce přehodnotil rychlost webu jako jeden z důležitých hodnotících faktorů v rámci organického vyhledávání. Google Ads rychlost načítání bere také jako jeden z hodnotících faktorů, a proto se s vašimi webovými vývojáři zaměřte i na rychlost vašich stránek.

Čtěte také:
PPC v Google Ads se brzy změní. Přesná shoda se bude zobrazovat i na stejné slovní významy – 09/2018
Neignorujte rozšíření reklam v Google Ads. Pomůžou vám – 08/2018
Optimalizace PPC kampaní – Proč a jak jí dělat? – 03/2018

PPC v Google Ads se brzy změní. Přesná shoda se bude zobrazovat i na stejné slovní významy

google ads logoGoogle a jeho reklamní systém Google Ads přichází s velkou změnou, která poměrně dost zásadně změní nastavování kampaní ve vyhledávací síti. Záměr je jasný, zjednodušit inzerentům nastavování kampaní a ulehčit práci při vytváření dlouhých seznamů klíčových slov. 

Co je nového? Přesná shoda v Google Ads dostane zásadní „vylepšení“, které bude více reflektovat skutečné potřeby vyhledávajících. Klíčové slovo v přesné shodě bude nově i svým významem odpovídat požadovanému dotazu. Doposud byla přesná shoda jasně daná. Vyhledávací dotaz, který spouští reklamu v přesné shodě, musí přesně odpovídat klíčovému slovu. Navíc se v přesné shodě zobrazí i blízké varianty klíčového slova, například množná čísla a drobné překlepy.

Google ale nově přidává další změnu toho, co považuje za blízkou variantu slova v přesné shodě. Nově bude blízká varianta i slovo, které má stejný význam jako klíčové slovo, jeho parafráze a implicitní slova. Nebude to tedy jeho o přesné shodě, jako doposud.

Rozhodující pro zobrazení reklamy bude nově to, aby význam dotazu a samotný a vyhledávací dotaz odpovídaly zadanému klíčovému slovu. Google bude využívat technologii strojového učení, která by měla slovník neustále rozšiřovat.

Uveďme si vše na konkrétním příkladu přímo od Googlu:

Klíčové slovo v přesné shodě: [yosemite camping] ( kempování v Yosemite ). Po aplikaci této změny bude toto slovo odpovídat vyhledávacím dotazům jako: „yosemite campground“ (yosemitské kempy) nebo „campsites in yosemite“ ( kempy v Yosemitském národním parku).

zmeny presne shody v google ads

Změny přesné shody v Google Ads

Pokud algoritmus v Google Ads zjistí, že se původní záměr vyhledávacího dotazu liší od zvoleného klíčového slova, reklamu přestane zobrazovat. V tomto případě by pak klíčové slovo v přesné shodě [yosemite camping] nezobrazovalo reklamu na dotaz hotels in yosemite (hotely v národním parku Yosemite). Důvod je prostý. Návštěvník vyhledávající kempy očekává zcela jiné výsledky vyhledávání než návštěvník, vyhledávající hotely.

Důvody ke změně

Důvodů je pochopitelně více. Víceméně jde o pokračování dlouhodobého trendu. Historicky musely vyhledávací dotazy přesně odpovídat přesné shodě, včetně diakritiky. Později se přidaly již zmíněné blízké varianty – s různou diakritikou, množná a jednotná čísla, překlepy. Tyto blízké varianty přidávaly inzerentům procenta v rámci konverzního poměru a CTR a snižovaly pracnost nastavování kampaní a Google poznal, že jde správnou cestou. Tato by měla opět nějaká procenta přidat.

Dle statistik Google Ads je až 15 % všech denních vyhledávacích dotazů zcela nových. Při tomto rozšiřování vnímání klíčového slova tak inzerenti získají větší možnost zobrazit reklamy více uživatelům. Měla by tak odpadnout alespoň část práce s přidáváním seznamů vylučujících klíčových slov.

Jak dopadly první testy?

Průzkumy společnosti Google prokázaly, že inzerenti využívající primárně slova s přesnou shodou získali průměrně až o 3 % více prokliknutí a konverzí. Nutno dodat, že většina z toho připadla vyhledávacím dotazům, které byly zcela nové.

Od října 2018 bude tato změna poprvé ostře spuštěna v anglickém jazyce. V následujících měsících by se měla rozšiřovat i pro další jazyky.

Co dělat po změně?

O finálním spuštění pro český jazyk vás samozřejmě na našem blogu budeme informovat.

Inzerentům určitě doporučujeme nesedět s rukama založenýma v klíně a po spuštění změny důrazně hlídat, na jaké vyhledávací dotazy se reklamy spouští. Testovací provoz Google určitě pohlídá, nicméně květnatá čeština umí mimořádně překvapit a jen stěží můžeme dopředu odhadnout, co přinese v tom našem malém českém PPC rybníčku.

Očekáváme však, že nové vnímání přesné shody může zajímavým způsobem rozšířit pohled na to, jak návštěvníci skutečně vyhledávají a rozšířit tak počet nových dotazů, které nám pomohou v optimalizací kampaní. Bude také zajímavé sledovat, jak sofistikovaně si s češtinou poradí automatizované systémy od Googlu.

Čtěte také:

08 /2018 – Neignorujte rozšíření reklam v Google Ads. Pomůžou vám

08/2018 – Sklik ukončil testování rozšířené volné shody klíčových slov. Pokus nevyšel dle představ

03/2018 – Optimalizace PPC kampaní – Proč a jak jí dělat?

Neignorujte rozšíření reklam v Google Ads. Pomůžou vám

Chcete si v rámci reklam v Google Ads ukousnout ještě větší podíl z pověstného koláče a získat větší počet kliknutí na vaše stránky? Toužíte mít větší a viditelnější reklamy než vaši konkurenti? Skvěle vám k tomu dopomůžou rozšíření reklam Google Ads. 

Co ukazují reklamy bez rozšíření?

Google Ads před nedávnem provedl razantní úpravu a rozšíření inzerátů. Nově umožňuje inzerentům využívat 3 x 30 znaků pro nadpisy* (dříve 2 x 30) a 2 x 90 znaků pro popisný text. Celkem tedy 270 znaků pro reklamní text vaší reklamy. Reklamy dále obsahují 2 x 15 znaků pro trasu cílové URL stránky (jako doposud).

* Poznámka: Změnám se přizpůsobil i Google AdWords Editor, který ve své nejnovější verzi zobrazuje již 3 řádky nadpisu a 2 pole pro popis. Sklik již implementoval tuto změnu a stačí pouze nevyplnit 3. nadpis a 2. popisek.

Díky rozšířením Google Ads reklam získáte ještě více prostoru pro vaše sdělení. To reklamy vizuálně zvětší, a ještě více zviditelní. Rozšíření reklam Google Ads si jednoduše představte jako další rozšiřující údaje, které mohou být vidět u reklamy. Nemusí se přitom zobrazit vždy a všechny. Je to ovlivněno více faktory, především však samotnou pozicí reklamy. Web na 1. pozici zobrazuje nejvíce rozšíření.

Ve vašem Google Ads účtu najdete veškerá rozšíření reklam v rámci menu Reklamy a rozšíření, kde kliknete na záložku Rozšíření

rozšíření google ads - menu

Dostupná rozšíření Google Ads reklam:

Dostupných rozšíření je opravdu hodně, avšak v praxi si vystačíte se sadou několika základních rozšíření.

Důležité zásady při přidávání rozšíření reklam

Je důležité zmínit, že rozšíření reklam má smysl řešit primárně v rámci vyhledávací sítě, včetně dynamických reklam ve vyhledávání. Rozhodně je použijte i rámci kampaní pouze pro volání.

Například u kampaní v Google nákupech existuje automatizovaná funkce rozšíření o hodnocení prodejce, kterou jen stěží přímo změníte.

Jaká je cena za rozšíření reklamy? Je to snadné. Kliknutí na některé z rozšíření vás bude stát stejnou částku, kolik by stálo kliknutí na samotnou reklamu. Rozšíření reklam Google Ads globálně zvyšují pravděpodobnost kliknutí. To ovlivňuje skóre kvality reklam, takže rozšíření reklam mohou dlouhodobě snižovat náklady na kliknutí.

Pokud použijete veškerá možná rozšíření reklam, určitě tím nic nezkazíte. Naopak. Rozšíření se stejně nikdy nezobrazí všechna. Google Ads si sám vybere nejvýkonnější z nich.

Úrovně rozšíření

Rozšíření Google Ads reklam lze nastavit globálně v rámci celého reklamního účtu Google Ads. Také v rámci jednotlivých reklamních kampaní i sestav. Přitom platí, že rozšíření, která jsou v hierarchii blíže finální reklamě, mají přednost. V praxi to funguje tak, že pokud pro vybranou reklamní kampaň zvolíte 5 rozšíření na úrovni kampaně a 1 na úrovni reklamní sestavy, dostane přednost rozšíření na úrovni reklamní sestavy.

Největší přínos pochopitelně mají rozšíření, která jsou individualizovaná pro každou reklamní sestavu na míru a vy si s jejich nastavením doslova pohrajete. Zabere to však čas a vaše úsilí.

Rozšíření o odkazy na podstránky

Díky rozšíření o odkazy na podstránky můžete k inzerátu přidat nové odkazy a nasměrovat je na zajímavé a vybrané podstránky. Dosáhnete tím dvojího efektu. K reklamě přidáte tematické odkazy, které s vybranou stránkou úzce souvisejí. Podpoříte tak autenticitu a přidanou hodnotu reklamy. Například u reklamy na konkrétní stavebnici Lego nasměrujete návštěvníky s odkazy na nadřazenou kategorii, návod ke složení apod.

rozšíření o odkazy v Google Ads

Rozšíření o odkazy v Google Ads – využit jen hlavní text odkazů

Zároveň tím zvětšíte plochu vaší reklamy. I kdyby na odkazy nikdo neklikl, vaše reklama bude zabírat na ploše více prostoru a je větší šance, že právě vaše reklama zaujme.

Rozšíření o odkazy na podstránky se nezobrazuje vždy. Často se liší i počet odkazů na podstránky. Obvykle se zobrazují čtyři odkazy (v krátké verzi). Zkuste jich však vždy přidat více. Google na základě úspěšnosti rozhodne, které odkazy zobrazí vyhledávajícím.

Rozšíření o odkazy vám přidá 25 znaků pro hlavní text odkazu. Můžete k nim navíc přidat 2 řádky textu po 35 znacích, což reklamu hodně zvýrazní. Většinou se potom pod reklamou zobrazují pouze 2 odkazy na podstránky.

Sklik umožňuje také přidat rozšíření o odkazy na podstránky, ale využívá jen 25 znaků pro hlavní text odkazu a žádný rozšiřující text.

rozšíření o odkazy sklik

Rozšíření o odkazy Sklik

Rozšíření o popisky

Rozšíření o popisky je specialitou pouze u Google Ads. Sklik popisky nepodporuje. Do popisků můžete vtěsnat další doplňující informace. Neignorujte je, protože vám mohou přidat až 1 řádek textu vaší reklamy.

Google Ads zobrazí až 6 popisků. Někdy více, někdy méně. Rozhodně jich tedy k reklamám přidejte více, ať si může Google vybrat. Popisky se zobrazují nahodile, v nahodilém pořadí a jsou ukončeny tečkou. Nevytvoříte z nich tedy logickou větu.

S popisky můžete ještě více zvýraznit vaši nabídku a zdůraznit věci, které se do reklamy nevešly.

Doporučujeme vyhnout se v textu popisků opakování toho, co jste již sdělili v reklamě. Vzhledem k tomu, že se popisky zobrazují za textem reklamy, vypadal by text reklamy nepřirozeně.

Rozšíření o popisky v Google Ads

Rozšíření o popisky v Google Ads

Rozšíření o strukturované úryvky

Rozšíření o strukturované úryvky funguje pouze v Google Ads. K vaší reklamě díky strukturovaným úryvkům přidáte další doplňující informace o vašich službách, značkách (například u oblečení, autodílů apod.), modelech (např. u notebooků, telefonů) a spoustu dalších informací. Ubytovací zařízení mohou uvádět oblíbené vybavení pokojů, školící agentury mohu uvádět své realizované kurzy.

strukturované úryvky

Rozšíření o strukturované úryvky

Google nabízí poměrně dost kategorií, kam se dají zaškatulkovat téměř všechny služby i produkty.

V reklamách většinou dostanou před strukturovanými úryvky přednost jiná rozšíření, ale vzhledem k tomu, že je řada inzerentů vůbec nevyužívá, otevírá se prostor právě vám.

Rozšíření o volání

Rozšíření o volání je oblíbená metoda, jak přimět vaše potenciální zákazníky zavolat přímo do vaší firmy. Hodí se pochopitelně pro kampaně, určené výhradně pro mobilní zařízení, ale určitě se nebojte je použít u všech typů kampaní. Z mobilu mohou vyhledávající přímo zavolat, což je mnohdy důležitější, než když vstoupí na vaše stránky.

rozšíření o volání - desktop

Rozšíření o volání – desktop

Můžete je tedy využít i pro desktop, ale budou vykazovat malý počet kliknutí. Přesto můžete zvýšit šanci na kliknutí na reklamu a navodit ve vyhledávajících pocit, že jste dostupní i na zavolání a jste schopni řešit, co potřebují.

rozšíření o volání - mobil

Rozšíření o volání na mobilu

U rozšíření o volání doporučujeme nastavit, kdy se telefon má zobrazovat. Jistě se chcete vyhnout telefonátům v době, kdy u telefonu nikdo není přítomen.

Rozšíření o zprávu

Rozšíření o zprávu je opět specialitka jen pro kampaně na mobilních zařízeních a jen v Google Ads. Umožní k vaší reklamě přidat odkaz, ve kterém vám mohou vyhledávající zaslat SMS zprávu.

Toto rozšíření se nezobrazuje příliš často a používá ho skutečně málokdo. Pod reklamou se zobrazí toto pole:

Rozšíření o zprávu

Rozšíření o zprávu

Rozšíření o lokalitu

Rozšíření o lokalitu je skvělá vychytávka, kterou využijete na Google Ads i v rámci Skliku.

Abyste mohli zobrazovat pod reklamou adresu vaší firmy nebo pobočky, musíte mít aktivní a vyplněný firemní zápis v Google moje firma a mít ji propojenou s Google Ads.

Ukázka rozšíření o lokalitu

Ukázka rozšíření o lokalitu, včetně otevírací doby

Toto rozšíření je skvělé především pro ryze lokální kampaně, kdy chcete nalákat zákazníky v okolí provozovny nebo vaší prodejny. Když se zobrazí s reklamou i adresa provozovny, může si zákazník snadno najít nejbližší cestu k provozovně.

Google Moje firma navíc podporuje přidávání poboček, takže můžete mít zápis pro více míst nebo více měst a Google jim reklamu zobrazí vždy s nejbližší pobočku. Brňákovi se tak reklama s pražskou pobočkou nezobrazí. U reklamy se navíc zobrazují taky další informace o provozovně, které vyplníte v Google Moje firma. Jedná se třeba o telefonní číslo nebo provozní dobu.

Sklik umožňuje prakticky totéž. U reklam zobrazuje adresu provozovny nebo nejbližší pobočky. I tady je to podmíněno zápisem vaší firmy na portálu Firmy.cz, kde si můžete zapsat adresu centrální provozovny a jednotlivých poboček.  U jednotlivých reklam si tak můžete přidávat lokální pobočky.

rozšíření o lokalitu sklik

Rozšíření o lokalitu v Skliku

Rozšíření o hodnocení prodejce

Rozšíření, které je použitelné výhradně pro e-shopy. Aby se zobrazovalo, musíte mít dostatečný počet kvalitních hodnocení v rámci zbožového srovnávače Heuréka.

Rozšíření hodnocení prodejce

Rozšíření hodnocení prodejce

Pokud chcete ověřit, proč u vašich reklam toto rozšíření nevidíte, klikněte na URL https://www.google.com/shopping/seller?q=vaseshop.cz , kde místo vaseshop.cz dopište název domény vašeho e-shopu. Zpravidla váš e-shop nenasbíral dostatek recenzí a má málo nebo špatné hodnocení.

Rozšíření o propagaci

Tohle rozšíření použijete hlavně v případě slevových akcí na vámi vybrané zboží. Hodí se i pro sekci výprodejového zboží. Rozšíření je poměrně variabilní. Slevu můžete zobrazit jak v procentech, tak přímo částkou. Stejně tak můžete propagovat přesně danou slevu nebo možnost slevy až x %. Můžete také uvést, že sleva platí při objednávce nad, případně využít slevových kódů.

rozšíření o propagaci

Rozšíření o propagaci

Samozřejmě můžete nastavit platnost akce a dopředu nastavit datum vypnutí i zapnutí, takže se vše bude dít kontrolovaně.

Rozšíření o cenu

Tohle rozšíření si v Česku příliš neužijete. Je dostupné jen ve vybraných zemích a jazycích. K reklamě přidává cenu konkrétních produktů nebo cenu za služby. Použijete jej pouze tehdy, pokud cílíte na zahraniční trhy, například v Německu nebo Polsku.

rozšíření o cenu google ads

Ukázka rozšíření o cenu Google Ads

Rozšíření o aplikaci

Díky tomuto rozšíření můžete k vašim reklamám přidat odkaz ke stažení mobilní aplikace. Vyhledávající si mohou aplikaci přímo stáhnout po kliknutí na ikonu, která je v obsahu reklamy.

Automatické rozšíření

Google Ads přitom některá rozšíření aplikuje i automaticky, zejména o volání, zprávy nebo odkazy na podstránky, dynamické popisky a strukturované úryvky. Což může a nemusí být na škodu.

Důrazně vám doporučujeme si v rámci vašeho Google Ads účtu navést rozšíření pěkně poctivě a ručně. Nechtějte po Googlu zázraky a nespoléhejte se na automatizaci. 

Čtěte také:

Optimalizace PPC kampaní – Proč a jak jí dělat? – 03/2018
Jak udělat jednoduchou analýzu klíčových slov? – 02/2018
Jak si založit účet Google Ads (AdWords) – 09/2017