Projekty

/////

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj poskytl naší společnosti dotaci v rámci Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách.

Tento projekt byl realizován od 1. 7. 2022 do 30. 6. 2023 a byli v rámci něj v naší společnosti zaměstnáni 2 stážisti na pozici Vývojář PHP. Byli podpořeni studenti středních a vysokých škol a díky tomuto projektu získali požadovanou pracovní praxi.

Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


 

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj poskytl naší společnosti dotaci v rámci Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách.

Tento projekt bude realizován od 1. 7. 2022 do 31. 6. 2023 a budou v rámci něj v naší společnosti zaměstnáni dva studenti na pozicích Vývojář PHP. Budou podpořeni studenti středních a vysokých škol a díky tomuto projektu získají požadovanou pracovní praxi.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


 

Evropský fond pro regionální rozvoj

Název projektu: Vývoj software a zpracování metodiky pro diagnostiku dřevních prvků pomocí rezistografu

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025265

Období realizace: 1.3.2021 – 31.5.2023

Popis projektu:

Cílem projektu je vývoj nového software. Základem software bude vytvořená   metodika pro   posuzování   fyzikálně   mechanických   vlastností dřevěných konstrukcí s následným vyhodnocením v nově vytvořeném softwaru pomocí technické úpravy stávajících rezistografů, které jsou již na trhu.

Na projektu se bude podílet 5 osob a projekt bude realizován po dobu 27 měsíců v Moravskoslezském kraji.

Našim cílem je rozšíření činností v oblasti posuzování stávajících stavebních objektů o novou zkušební   metodu, která   povede   k   objektivnímu   hodnocení   fyzikálně   mechanických vlastností dřeva, k identifikaci vad a poruch dřevěných prvků a konstrukcí.  Výstupem projektu je výpočtový software, jehož součástí bude metodika pro zkoušení dřevěných konstrukcí, resp. pro stanovení pevnostních parametrů dřeva bez nutnosti odběru vzorků z posuzovaných prvků, kdy dochází k jejich oslabování.

Podobný software včetně metodiky a ověřování pevnosti dřeva není ve stavební praxi k dispozici.


Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj poskytl naší společnosti dotaci v rámci Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách.

Tento projekt byl realizován od 1. 7. 2020 do 31. 10. 2021 a bylo v rámci něj v naší společnosti zaměstnán 6 stážistů na pozicích Programátor. Byli podpořeni studenti středních a vysokých škol a díky tomuto projektu získali požadovanou pracovní praxi.

Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj poskytl naší společnosti dotaci v rámci Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách.

Tento projekt byl realizován od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 a byly v rámci něj v naší společnosti zaměstnáni 3 stážisti na pozicích Programátor. Byli podpořeny studenti středních a vysokých škol a díky tomuto projektu získali požadovanou pracovní praxi.


Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj poskytl naší společnosti dotaci v rámci Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách.

Tento projekt byl realizován od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019 a byli v rámci něj v naší společnosti zaměstnáni 4 stážisti na pozicích Programátor. Byli podpořeni studenti středních a vysokých škol a díky tomuto projektu získali požadovanou pracovní praxi.

Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


Evropský fond pro regionální rozvoj

Naše společnost zahájila realizaci projektu Akumulací energie za lepším životním prostředí (registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010623), který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Realizace projektu bude probíhat od 1.6.2018 do 31.5.2019.

Cíle projektu

 • Realizace opatření souvisejících se zaváděním nových technologií v oblasti fotovoltaiky (pořízení a využívání fotovoltaiky a akumulátoru)
 • Rozšiřování povědomí o technologiích fotovoltaických panelů mezi širokou veřejnost
 • Úspora nákladů na elektřinu, úspora CO2
 • Využití potenciálů pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání s energií
 • Zvýšení konkurenceschopnosti firmy

Naše společnost zahájila realizaci projektu Inovace v procesním řízení ve společnosti Webdevel s.r.o. (registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010624), který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Realizace projektu bude probíhat od 1.7. do 20.4.2018.

 Cíl projektu

Cíle projektu jsou následující:

 • sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou,
 • posílení konkurenceschopnosti naší společnosti,
 • získání souhrnu doporučení a návrhů, směřujících k zefektivnění procesů a snížení nákladů,
 • zvýšení podílu % času, který bude fakturován zákazníkům,
 • zmapování a sjednocení procesů ve společnosti.

Dílčí cíle:

 • Posílení konkurenceschopnosti společnosti
 • Sdílení poznatků a know-how
 • Zpracování analýzy vedoucí k optimalizaci procesů

Zpracování metodiky a snížení nákladů


Naše společnost zahájila realizaci projektu Snížení energetické náročnosti sídla společnosti Webdevel s.r.o. (registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002028), který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Realizace projektu bude probíhat od 1.1.2017 do 20.8.2018.

Cíl projektu

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy sídla naší společnosti a dosažení úspor konečné spotřeby energie. V průběhu projektu bude realizována opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy. Bude se jedna o zateplení střechy a pláště, instalace vzduchotechniky a rekuperace, zateplení budovy od sklepa, instalace led zářivek, fotovoltaik.

Dílčí cíle:

 • Realizace opatření vedoucí ke snížení tepelných ztrát budovy
 • Realizace opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti nemovitosti
 • Realizace opatření vedoucí k celkově nižší, nákladům na provoz
 • Realizace opatření vedoucí k prodloužení samotné životnosti objektu

Naše společnost zahájila realizaci projektu Rekonstrukce Brownfield Ostrava – Vítkovice, ul. Nerudova (registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0002991), který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Realizace projektu bude probíhat od 1.3.2016 do 27.8.2018.

Cíl projektu

Cílem projektu je pořízení a rekonstrukce nemovitosti z roku 1911 a vytvoření nových kancelářských prostor v souladu s územním plánem obce.

Dílčí cíle:

 • Pořízení nemovitosti
 • Odstranění jedné brownfield budovy
 • Rekonstrukce nemovitosti
 • Vytvoření nových kancelářských prostor

Evropský fond pro regionální rozvoj

Naše společnost zahájila realizaci projektu Vývoj SW pro individualizované zhotovení fixačních pomůcek dle biometrických parametrů pacienta (registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002104), který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Realizace projektu bude probíhat od 1.1.2017 do 31.12.2018.

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření softwaru, který umožní naskenování postiženého místa pacienta, a který navrhne automatický návrh plastové dlahy a zajistí její tisk na 3D tiskárně.

Dílčí cíle:

 • Nalezení vhodných zaměstnanců včetně lékaře
 • Pořízení hmotného a nehmotného majetku
 • Vytvoření užitného vzoru nebo patentu
 • Vývoj softwaru

Evropský sociální fond

Naše společnost zahájila realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Webdevel s.r.o. (registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003906), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizace projektu bude probíhat od 1.2.2017 do 31.1.2019.

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávaní pracovní činnosti.  Do projektu bude zařazeno 17 našich zaměstnanců, pro každého z nich jsou naplánovány vzdělávací aktivity, kdy každá zaměstnanec absolvuje více než 40 hodin vzdělávání.

Dílčí cíle:

 • Zlepšení dovedností našich IT specialistů a pracovníků v odborných IT kurzech
 • Odborné IT kurzy – dosažení potřebného vyššího stupně jejich odborností s ohledem na současné trendy v informačních technologií.

Zlepšení měkkých dovedností našich pracovníků v oblastech komunikace, týmové práce a dalších oblastech


Evropský sociální fond

Naše společnost zahájila realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Webdevel s.r.o. (registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012051), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizace projektu bude probíhat od 1.10.2019 do 30.9.2021.

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávaní pracovní činnosti.  Do projektu bude zařazeno 15 našich zaměstnanců, pro každého z nich jsou naplánovány vzdělávací aktivity, kdy každý zaměstnanec absolvuje více než 40 hodin vzdělávání.

Dílčí cíle:

 • Zlepšení dovedností našich IT specialistů a pracovníků v odborných IT kurzech
 • Odborné IT kurzy – dosažení potřebného vyššího stupně jejich odborností s ohledem na současné trendy v informačních technologií.
 • Zlepšení měkkých dovedností našich pracovníků v oblastech komunikace, týmové práce a dalších oblastech

Evropský fond pro regionální rozvoj

 

Název projektu: Software pro řízení sběru a zpracování použitých jedlých tuků a olejů s využitím
prvků AI
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025210
Období realizace: 1.4.2021 31.3.2023
Popis projektu:
Projekt se zabývá vývojem řešení pro řízení sběru a zpracování použitých jedlých tuků a olejů (dále též
UCO, tj. UsedCookingOil) ve společnosti TRAFIN OIL, a.s. a vývojem prototypu čidla pro sledování
naplněnosti kontejnerů.
Aktivity projektu jsou zaměřeny na realizaci experimentálního vývoje s cílem vyvinutí řešení umožňující
řízení zpracování UCO v rámci všech lokalit světa.


Evropský fond pro regionální rozvoj
Název projektu: Nákup HW a SW pro fyzikální a chemická měření a pro výuku počítačových systémů
včetně rozvoje vnitřní konektivity
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016450
Období realizace: 2.1.2022 31.12.2022
Popis projektu:
Předmětem projektu je pořízení hardware s software pro fyzikální a chemická měření a pro výuku
počítačových systémů společně s rozvojem vnitřní konektivity ve Střední odborné škole NET Office za
účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčové kompetenci
práce s digitálními technologiemi a přírodní vědy.
V rámci projektu bude pořízeno vybavení pro výuku v předmětech Fyzika a Chemie, Počítačové systémy
a dále bude provedena rekonstrukce počítačové sítě atd.


 
Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj poskytl naší společnosti dotaci v rámci Programu na podporu stáží žáků
a studentů ve firmách.
Tento projekt byl realizován od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2022 a byl v rámci něj v naší společnosti
zaměstnán 1 stážista na pozici Programátor. Byl podpořen student vysoké školy a díky tomuto
projektu získal požadovanou pracovní praxi.
Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.