Projekty

/////

Naše společnost zahájila realizaci projektu Vzdělávání ve společnosti Webdevel s.r.o. (registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003906), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizace projektu bude probíhat od 1.2.2017 do 31.1.2019.

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávaní pracovní činnosti.  Do projektu bude zařazeno 17 našich zaměstnanců, pro každého z nich jsou naplánovány vzdělávací aktivity, kdy každá zaměstnanec absolvuje více než 40 hodin vzdělávání.

Dílčí cíle:

 • Zlepšení dovedností našich IT specialistů a pracovníků v odborných IT kurzech
 • Odborné IT kurzy – dosažení potřebného vyššího stupně jejich odborností s ohledem na současné trendy v informačních technologií.

Zlepšení měkkých dovedností našich pracovníků v oblastech komunikace, týmové práce a dalších oblastech


Naše společnost zahájila realizaci projektu Vývoj SW pro individualizované zhotovení fixačních pomůcek dle biometrických parametrů pacienta (registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002104), který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Realizace projektu bude probíhat od 1.1.2017 do 31.12.2018.

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření softwaru, který umožní naskenování postiženého místa pacienta, a který navrhne automatický návrh plastové dlahy a zajistí její tisk na 3D tiskárně.

Dílčí cíle:

 • Nalezení vhodných zaměstnanců včetně lékaře
 • Pořízení hmotného a nehmotného majetku
 • Vytvoření užitného vzoru nebo patentu
 • Vývoj softwaru

Naše společnost zahájila realizaci projektu Rekonstrukce Brownfield Ostrava – Vítkovice, ul. Nerudova (registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0002991), který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Realizace projektu bude probíhat od 1.3.2016 do 27.8.2018.

Cíl projektu

Cílem projektu je pořízení a rekonstrukce nemovitosti z roku 1911 a vytvoření nových kancelářských prostor v souladu s územním plánem obce.

Dílčí cíle:

 • Pořízení nemovitosti
 • Odstranění jedné brownfield budovy
 • Rekonstrukce nemovitosti
 • Vytvoření nových kancelářských prostor

Naše společnost zahájila realizaci projektu Snížení energetické náročnosti sídla společnosti Webdevel s.r.o. (registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002028), který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Realizace projektu bude probíhat od 1.1.2017 do 20.8.2018.

Cíl projektu

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy sídla naší společnosti a dosažení úspor konečné spotřeby energie. V průběhu projektu bude realizována opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy. Bude se jedna o zateplení střechy a pláště, instalace vzduchotechniky a rekuperace, zateplení budovy od sklepa, instalace led zářivek, fotovoltaik.

Dílčí cíle:

 • Realizace opatření vedoucí ke snížení tepelných ztrát budovy
 • Realizace opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti nemovitosti
 • Realizace opatření vedoucí k celkově nižší, nákladům na provoz
 • Realizace opatření vedoucí k prodloužení samotné životnosti objektu

Naše společnost zahájila realizaci projektu Inovace v procesním řízení ve společnosti Webdevel s.r.o. (registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010624), který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Realizace projektu bude probíhat od 1.7. do 20.4.2018.

 Cíl projektu

Cíle projektu jsou následující:

 • sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou,
 • posílení konkurenceschopnosti naší společnosti (zvýšení tržeb a procentuální úspěšnosti při získávání nových zákazníků díky jasně definovaným procesům v rámci aplikace),
 • zpracování analýzy a následných doporučení vedoucí k optimalizaci procesů v rámci systému Task In Time,
 • výrazné zvýšení přitažlivosti systému pro zákazníky, kteří tento systém využívají,
 • udržitelnost provedených služeb prostřednictvím začlenění procesů do aplikace.

Dílčí cíle:

 • Posílení konkurenceschopnosti společnosti
 • Sdílení poznatků a know-how
 • Zpracování analýzy vedoucí k optimalizaci procesů

Zpracování metodiky a snížení nákladů