Projekty

/////

Název projektu: Vývoj software a zpracování metodiky pro diagnostiku dřevních prvků pomocí rezistografu

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025265

Období realizace: 1.3.2021 – 31.5.2023

Popis projektu:

Cílem projektu je vývoj nového software. Základem software bude vytvořená   metodika pro   posuzování   fyzikálně   mechanických   vlastností dřevěných konstrukcí s následným vyhodnocením v nově vytvořeném softwaru pomocí technické úpravy stávajících rezistografů, které jsou již na trhu.

Na projektu se bude podílet 5 osob a projekt bude realizován po dobu 27 měsíců v Moravskoslezském kraji.

Našim cílem je rozšíření činností v oblasti posuzování stávajících stavebních objektů o novou zkušební   metodu, která   povede   k   objektivnímu   hodnocení   fyzikálně   mechanických vlastností dřeva, k identifikaci vad a poruch dřevěných prvků a konstrukcí.  Výstupem projektu je výpočtový software, jehož součástí bude metodika pro zkoušení dřevěných konstrukcí, resp. pro stanovení pevnostních parametrů dřeva bez nutnosti odběru vzorků z posuzovaných prvků, kdy dochází k jejich oslabování.

Podobný software včetně metodiky a ověřování pevnosti dřeva není ve stavební praxi k dispozici.


Moravskoslezský kraj poskytl naší společnosti dotaci v rámci Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách.

Tento projekt byl realizován od 1. 7. 2020 do 31. 10. 2021 a bylo v rámci něj v naší společnosti zaměstnán 6 stážistů na pozicích Programátor. Byli podpořeni studenti středních a vysokých škol a díky tomuto projektu získali požadovanou pracovní praxi.

Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


Moravskoslezský kraj poskytl naší společnosti dotaci v rámci Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách.

Tento projekt byl realizován od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020 a byly v rámci něj v naší společnosti zaměstnáni 3 stážisti na pozicích Programátor. Byli podpořeny studenti středních a vysokých škol a díky tomuto projektu získali požadovanou pracovní praxi.


Moravskoslezský kraj poskytl naší společnosti dotaci v rámci Programu na podporu stáží žáků a studentů ve firmách.

Tento projekt byl realizován od 1. 5. 2018 do 30. 4. 2019 a byli v rámci něj v naší společnosti zaměstnáni 4 stážisti na pozicích Programátor. Byli podpořeni studenti středních a vysokých škol a díky tomuto projektu získali požadovanou pracovní praxi.

Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


Naše společnost zahájila realizaci projektu Akumulací energie za lepším životním prostředí (registrační číslo projektu: CZ.01.3.14/0.0/0.0/16_132/0010623), který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Realizace projektu bude probíhat od 1.6.2018 do 31.5.2019.

Cíle projektu

 • Realizace opatření souvisejících se zaváděním nových technologií v oblasti fotovoltaiky (pořízení a využívání fotovoltaiky a akumulátoru)
 • Rozšiřování povědomí o technologiích fotovoltaických panelů mezi širokou veřejnost
 • Úspora nákladů na elektřinu, úspora CO2
 • Využití potenciálů pro zavádění moderních nízkouhlíkových technologií v oblasti nakládání s energií
 • Zvýšení konkurenceschopnosti firmy

Naše společnost zahájila realizaci projektu Inovace v procesním řízení ve společnosti Webdevel s.r.o. (registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0010624), který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Realizace projektu bude probíhat od 1.7. do 20.4.2018.

 Cíl projektu

Cíle projektu jsou následující:

 • sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou,
 • posílení konkurenceschopnosti naší společnosti,
 • získání souhrnu doporučení a návrhů, směřujících k zefektivnění procesů a snížení nákladů,
 • zvýšení podílu % času, který bude fakturován zákazníkům,
 • zmapování a sjednocení procesů ve společnosti.

Dílčí cíle:

 • Posílení konkurenceschopnosti společnosti
 • Sdílení poznatků a know-how
 • Zpracování analýzy vedoucí k optimalizaci procesů

Zpracování metodiky a snížení nákladů


Naše společnost zahájila realizaci projektu Snížení energetické náročnosti sídla společnosti Webdevel s.r.o. (registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002028), který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Realizace projektu bude probíhat od 1.1.2017 do 20.8.2018.

Cíl projektu

Cílem projektu je snížení energetické náročnosti budovy sídla naší společnosti a dosažení úspor konečné spotřeby energie. V průběhu projektu bude realizována opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy. Bude se jedna o zateplení střechy a pláště, instalace vzduchotechniky a rekuperace, zateplení budovy od sklepa, instalace led zářivek, fotovoltaik.

Dílčí cíle:

 • Realizace opatření vedoucí ke snížení tepelných ztrát budovy
 • Realizace opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti nemovitosti
 • Realizace opatření vedoucí k celkově nižší, nákladům na provoz
 • Realizace opatření vedoucí k prodloužení samotné životnosti objektu

Naše společnost zahájila realizaci projektu Rekonstrukce Brownfield Ostrava – Vítkovice, ul. Nerudova (registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0002991), který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Realizace projektu bude probíhat od 1.3.2016 do 27.8.2018.

Cíl projektu

Cílem projektu je pořízení a rekonstrukce nemovitosti z roku 1911 a vytvoření nových kancelářských prostor v souladu s územním plánem obce.

Dílčí cíle:

 • Pořízení nemovitosti
 • Odstranění jedné brownfield budovy
 • Rekonstrukce nemovitosti
 • Vytvoření nových kancelářských prostor

Naše společnost zahájila realizaci projektu Vývoj SW pro individualizované zhotovení fixačních pomůcek dle biometrických parametrů pacienta (registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002104), který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj. Realizace projektu bude probíhat od 1.1.2017 do 31.12.2018.

Cíl projektu

Cílem projektu je vytvoření softwaru, který umožní naskenování postiženého místa pacienta, a který navrhne automatický návrh plastové dlahy a zajistí její tisk na 3D tiskárně.

Dílčí cíle:

 • Nalezení vhodných zaměstnanců včetně lékaře
 • Pořízení hmotného a nehmotného majetku
 • Vytvoření užitného vzoru nebo patentu
 • Vývoj softwaru

Naše společnost zahájila realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Webdevel s.r.o. (registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0003906), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizace projektu bude probíhat od 1.2.2017 do 31.1.2019.

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávaní pracovní činnosti.  Do projektu bude zařazeno 17 našich zaměstnanců, pro každého z nich jsou naplánovány vzdělávací aktivity, kdy každá zaměstnanec absolvuje více než 40 hodin vzdělávání.

Dílčí cíle:

 • Zlepšení dovedností našich IT specialistů a pracovníků v odborných IT kurzech
 • Odborné IT kurzy – dosažení potřebného vyššího stupně jejich odborností s ohledem na současné trendy v informačních technologií.

Zlepšení měkkých dovedností našich pracovníků v oblastech komunikace, týmové práce a dalších oblastech


Naše společnost zahájila realizaci projektu Vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Webdevel s.r.o. (registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012051), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. Realizace projektu bude probíhat od 1.10.2019 do 30.9.2021.

Cíl projektu

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávaní pracovní činnosti.  Do projektu bude zařazeno 15 našich zaměstnanců, pro každého z nich jsou naplánovány vzdělávací aktivity, kdy každý zaměstnanec absolvuje více než 40 hodin vzdělávání.

Dílčí cíle:

 • Zlepšení dovedností našich IT specialistů a pracovníků v odborných IT kurzech
 • Odborné IT kurzy – dosažení potřebného vyššího stupně jejich odborností s ohledem na současné trendy v informačních technologií.
 • Zlepšení měkkých dovedností našich pracovníků v oblastech komunikace, týmové práce a dalších oblastech  Konzultace ZDARMA

  Pomůžeme Vám s rozjezdem vašeho online projektu

  Co Vás zajímá?
  ANO ANO
  ANO ANO
  ANO ANO
  Pobočka:

  OstravaPraha

  Kontakt na vás:  Souhlasím se zpracováním osobních údajů

  V pořádku odesláno, děkujeme!

  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.. Více informací

  The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

  Close