Co jsou to vyhledávací operátory a jak je na Googlu používat?

/////

Internetový vyhledávač Google je jasným lídrem mezi vyhledávači na světě. Nabízí vyhledávání ve všech významných jazycích, pro které má smysl vést upravená vyhledávání. Přestože jej denně používají miliony lidí, mnoho z nich o pokročilých funkcích vyhledávání doposud neslyšelo. Při vyhledávání není nutné spokojit se pouze s jedním řádkem pro zadávání klíčových slov.

Kritéria vyhledávání stránek

Jedna z možností, jak upřesnit své vyhledávání je, že po prvním vyhledání kliknete na tlačítko nastavení a v nabídce zvolíte příkaz Rozšířené vyhledávání. Zobrazí se podrobný formulář, ve kterém můžete upřesnit parametry hledání (např. které slova budou či nebudou do hledání zahrnuta). Pro potvrzení stačí kliknout na modré tlačítko v dolní části.

Vyhledávací operátory

Další možností rozšířeného vyhledávání je použití tzv. vyhledávacích operátorů, jejichž použití je rychlejší, jelikož se píší přímo do vyhledávacího pole. Jedná se o znaky se speciálním významem pro fulltextové vyhledávače. Operátory jsou buď matematická znaménka nebo specifická slova, která Googlu řeknou, jakým způsobem má daný výraz vyhledávat.

Základní operátory

Mezi základní operátory patří znaménka plus (+), mínus (-), uvozovky („“) a hvězdička (*). Pomocí plus se zúží okruh prohledávaných stránek pouze na ty, které obsahují určité slovo napsané za tímto znakem. Mínus naopak z vyhledávání vyloučí všechny stránky, na kterých se nachází vámi zadaný výraz. Pokud vyhledávaný výraz napíšete do uvozovek, bude Google hledat pouze takové stránky, na kterých se text nachází přesně v té podobě, jak jste jej zapsali do uvozovek.

Příklady:

+ (znaménko plus před slovem) – (např. jazyková škola Ostrava +angličtina) takto označené slovo se musí ve vyhledaných výsledcích vyskytovat.

– (znaménko minus před slovem) – (např. jazykové kurzy Ostrava -němčina) takto označené slovo se nesmí ve vyhledaných výsledcích vyskytovat.

„…“ – (např. „jazyková škola Ostrava“) slovo v uvozovkách se musí ve vyhledávání nacházet ve stejném tvaru.

* – (např. „jazyková škola * Ostrava“) hvězdička ve frázi zastupuje několik libovolných slov.

Pokročilé operátory

Pro cílené vyhledávání pouze v rámci konkrétního webu slouží operátor site. Používáme ho ve formátu klíčové slovo site:web.cz. Za slovo web se dosadí adresa stránky, na níž chcete vyhledávat. Pokud potřebujete vyhledat dokumenty určené pro tisk nebo k dalšímu zpracování (dokumenty MS Word či PDF), použijte operátor filetype ve tvaru klíčové slovo filetype:přípona. Praktický je také operátor pro vyhledávání podobných webů (related).

Příklady:

site:doména – (např. Marketing site:webdevel.cz) Google bude vyhledávat zadaná slova pouze na stránkách odpovídajících zadané doméně.

filetype:přípona – (např. Pes filetype:PDF) Google vyhledá pouze soubory zadaného typu, které v názvu či obsahu mají vyhledávaný výraz.

related:adresa – (např. related:www.webdevel.cz) vyhledají se stránky podobné zadaným stránkám.

Booleovské operátory

Takto se nazývají slova AND a OR. Operátor AND znamená „a zároveň“. Pokud napíšete do vyhledávače slovo Marketing AND Ostrava, Google bude vyhledávat stránky, na kterých se vyskytuje slovo Marketing A ZÁROVEŇ slovo Ostrava. Operátor OR znamená „nebo“. Po zadání klíčového slova Marketing OR Ostrava Google vyhledá stránky, na kterých se vyskytuje slovo Marketing NEBO Ostrava.

Vyhledávací operátory jsou důležité pro každého, kdo chce aktivně působit na internetu. Pokročilá znalost může výrazně zkrátit cestu k vytoužené odpovědi. Začněte operátory používat a vyhledávejte efektivně.

Čtěte také

Firefox bude blokovat cookies třetích stran

Sklik – Jak díky kopírování rychleji vytvářet a upravovat kampaně

Jak vytvořit produktový katalog na Facebooku