21 základních marketingových zkratek a pojmů

Nacpou se všude a nevyhnete se jim ať je vaše činnost jakákoliv. Řeč je o zkratkách a marketing není výjimkou. Možná spíše naopak, protože pro jednu věc existuje mnohdy více pojmenování, a ještě více zkratek.

Všechny do jednoho příspěvku nevměstnáme, zaměříme se tedy na ty, které považujeme za nejdůležitější. A aby to nebylo tak jednoduché, tak zde nebudeme používat jen zkratky. Tento příspěvek může sloužit jako základní rozcestník pro orientaci v marketingové džungli.

PPC – pay per click (platba za kliknutí)

Platba za kliknutí je populární způsob internetové reklamy, při které inzerent platí až za kliknutí zákazníka na reklamní inzerát. Pro české prostředí jsou významné reklamy na Google Ads, Skliku od Seznamu a také PPC systémy Facebooku a Instagramu. Je jich celá řada, pro náš trh ale nejsou tak významné.

Výhodou PPC reklam jsou velmi přesně měřitelné výsledky, snadné nastavení rozpočtu, přesné cílení a rychlé výsledky. Špatně nastavená kampaň však může spolykat velké množství peněz a její přínos bude mizivý. Proto je dobré si o těchto kampaních zjistit co nejvíce a vyhnout se častým chybám. Své starosti můžete taky svěřit odborníkům, kteří se o vše potřebné postarají.

KPI – Key performance indicators

Klíčové ukazatele výkonnosti jsou výstupní údaje ze systému jako Google Analytics nebo Google ADS. Které budou zajímat právě vás záleží na daném oboru podnikání. Často to jsou však údaje jako počet návštěvníků za určitou dobu, nejčastější vstupní stránky, čas strávený návštěvníky na stránce, počet zobrazených stránek na zákazníka a mnoho dalších.

CPC – cost per click (cena za proklik)

Tato zkratka nám říká, kolik jsme zaplatili za jedno prokliknutí. Většinou bývá uvedena jako průměrná CPC. Správnou optimalizací reklam jde dosáhnout nižších částek za CPC, řádově až o desítky procent. V roce 2020 jsme snížili výdaje několika kampaní našich zákazníků až o 67 % při stejném výsledku. Náklady na PPC spadly na třetinu původní ceny.

CTR – click through rate (míra prokliku)

Jedná se o procentuální vyjádření poměru počtu zobrazení reklamy a prokliků na danou reklamu. Vyšší CTR může být zpravidla lepší, ale není tomu tak vždy. Pokud chceme reklamou přivést zákazníky, ale stránky navštěvují pouze návštěvníci, kteří se chvíli zdrží a neprovedou požadovanou konverzi, zřejmě máme špatně nastavené reklamy (nebo máme například nedostatečně popsaný produkt).

Konverze

Konverze je ukazatel, který nám udává počet provedených akcí (objednávek, vyplnění formuláře, nákupů…), které přinesla daná reklama. Je to hlavní důvod, proč reklamu vůbec děláme. S tímto ukazatelem jsou spojeny další dva – cena za konverzi (cena/konverze) a konverzní poměr.

Cena/konverze

Udává průměrnou cenu za jednu konverzi. Uváděno taky jako CPA – cost per acquisition/action (cena za akvizici/akci) nebo CPS – cost per sale (cena za prodej).

Konverzní poměr (Konv. poměr)

Ukazuje, jak často vede v průměru interakce uživatele s reklamou k požadované akci (konverzi). I zde platí, že čím vyšší číslo, tím lépe.

PPV – pay per view

V tomto případě nejde o pracovně právní vztah, ale o pay per view, tedy o platbu za shlédnutí. Jde o starší, nicméně stále fungující model internetového marketingu. Platbou si objednáte určitý počet shlédnutí reklamního banneru, bez ohledu na to, zda dané zobrazení povede k prokliku. Zpravidla se cena PPV udává za tisíc shlédnutí (CPM – cost per mille nebo CPT – cost per thousand).
Výhodou tohoto modelu je jednodušší implementace.

SEO – Search Engine Optimization

Volně překládané jako optimalizace pro vyhledávače. Čím více se vyhledávačům líbíme, tím lépe nás zobrazují v neplacených výsledcích vyhledávání. Dobře provedené SEO se dlouhodobě vyplácí a je možné takto ušetřit balík peněz, které by jinak bylo zapotřebí vynaložit na placenou reklamu. V ideálním případě je dobré cílit na optimalizaci již od nového webu a pravidelně se SEO pracovat.

Obecně by se dalo říct, že na SEO pracujete, když měníte web k lepšímu. Vyhledávače mají rády weby, které jsou optimalizované, rychlé, je na nich odpověď na hledaný dotaz… takto můžeme pokračovat ještě hodně dlouho. Zlepšujte váš web a vyhledávače vás budou mít raději.

I tuto práci častokrát provozovatelé webů vkládají do rukou odborníků. V takovém případě je nejlepší začít důkladným SEO auditem.

UX – User Experience

UX je volně překládáno jako uživatelská zkušenost a s uživatelem má mnoho společného. Jde o to navrhnout řešení tak, aby bylo pro uživatele co nejpříjemnější, nejjednodušší a nejpřirozenější. Nejde vždy jen o návrh webů, může jít klidně o návrh sluchátek, které se nezamotají, nebo láhve kečupu, která nevykydne na těstoviny kečupovou lavinu.
U webů však jde o to provést uživatele od první stránky až po poslední (u e-shopů například k platbě objednávky a poděkování za objednávku) bez zbytečných komplikací. Úkol, který má UX designér, je nelehký – připravit zákazníkovi co nejlepší zážitek a nejplynulejší nákup. Výsledek je různý pro různé druhy podnikatelských činností a požadavky na UX se mění v průběhu času.

UI – User Interface

Uživatelské rozhraní je to, co vidí uživatel. Jde tedy o vizuální podobu produktu, prostředí webu nebo konkrétního prvku, se kterým přichází uživatel do kontaktu. UI jde ruku v ruce s UX, jehož cílem je co nejvíce zpříjemnit návštěvníkovi procházení webu a v ideálním případě ho přeměnit na nakupujícího zákazníka.

Direct marketing

Direct marketing (přímý marketing) je typ marketingu, který oslovuje zákazníky přímo, a to nejen osobní formou, ale také například poštou, e-mailem nebo telefonicky. Tento způsob umožňuje přesné zacílení na skupinu zákazníků nebo jednotlivce, pružnou komunikaci a zpětnou kontrolu nákladů a výsledků.

Mezi jednotlivé druhy direct marketingu patří: e-mail marketing (newslettery), katalogy, teleshopping a telemarketing a poštovní marketing (direct mail).

B2B

Business-to-business neboli obchodník obchodníkovi. Jde o obchodní vztah dvou společností, které spolu obchodují. Když tvoříme web pro zahradnictví, tak jde o vztah B2B.

B2C

Business-to-consumer neboli obchodník zákazníkovi. Nejčastější forma internetového podnikání. Jde o prodej a podporu přímo zákazníkovi, tedy o přímý prodej.

Klíčová slova

Důležitá slova, která lidé používají ve vyhledávačích a pomocí kterých mohou najít právě vás. Jejich určení je důležité pro dobré SEO i pro správné nastavení PPC reklamy. Pro jejich určení se provádí analýza klíčových slov, která může sloužit například i jako podklad pro publikování článků na blog či sociální sítě na dlouhé časové období.

Newsletter

Je elektronický zpravodaj, který informuje o novinkách, slevách, buduje důvěryhodnost, jméno a značku. Jde o starší marketingový nástroj, který však má stále velice dobré výsledky. Neslouží k nabírání nových zákazníků, ale k péči o stávající zákazníky.
Dávejte si jen pozor, ať zákazníky příliš nebombardujete nechtěnými e-maily. To je cesta nejen k tomu, aby se odhlásili z odběru novinek, ale může to vést i ke ztrátě zákazníků. Zde se hodí dvě dobré poučky: Neposílat newsletter, pokud nemám co sdělit. Zaměřit se na to, co může zajímat zákazníky, ne na to, co zajímá mě.

Remarketing

Jako newsletter cílí na stávající zákazníky, remarketing je určen na stávající návštěvníky. Přesněji řečeno, snaží se měnit návštěvníky webu na zákazníky, a to i poté, co web opustí.
Reklamy se pak návštěvníkům zobrazují například na Facebooku, při vyhledávání, na jiných webech…
Výhodou remarketingu je lepší návratnost investice do reklamy.

SWOT analýza

Obecně překládané jako analýza silných a slabých stránek. S = Strengths (silné stránky), W = Weaknesses (Slabé stránky), O = Opportunities (Příležitosti), T = Threats (Hrozby).
SWOT analýza pomáhá firmě najít konkurenční výhody, zjistit, v čem je dobrá a maximalizovat její silné stránky. Dále identifikuje hrozby a omezuje jejich riziko. Také nachází slabé stránky firmy a pracuje na jejich odstranění.

PR

Public Relations – vztahy s veřejností. Vztahy s veřejností jsou techniky a nástroje, pomocí kterých firma komunikuje s okolím, buduje a udržuje vztahy a získává zpětnou vazbu.

Page Rank – hodnocení stránky. Důležitý pojem ze SEO. Udává kvalitu webových stránek tak, jak je vidí vyhledávače. Vyšší page rank znamená lepší zobrazení ve vyhledávání. Je to soubor mnoha faktorů, jako je například kvalita obsahu, množství a kvalita stránek, které na danou stránku ukazují.

AIDA

Zkratka značí Attention Interest Desire Action, což si můžeme přeložit jako Pozornost, Zájem, Touha a Akce. Ale přeci jen se nám AIDA vysloví lépe než PZTA.
Co si pod tímto názvem představit? V prvním kroku musíme upoutat diváka a získat jeho pozornost. Druhý krok vyvolá zájem a vzbudí zvědavost. Zákazník bude chtít vědět více. Třetí krok je už o přesvědčování o výhodách produktu nebo služby a proč jsme právě my ti praví a ne kdokoliv z konkurence. Poslední krok je o tom přimět zákazníka k akci, tedy k objednávce, nákupu, rezervaci služeb a podobně.

Copywriting

Zjednodušeně můžeme pod copywritingem vidět líbivé texty, které dobře prodávají. Široce to je úplně vše od tlačítek na e-shopu, přes popisy produktů až po oznámení domovnice, že máte zamykat vchodové dveře po 20. hodině.
Je to umění měnit nudné a všední texty na něco, co přinutí zákazníka, nebo prostého kolemjdoucího se zastavit a věnovat danému sdělení pozornost. Toto umění je úzce spojeno s AIDA, protože bez pozornosti zákazníka nebude nic dalšího.

PŘECHOD NA HTTPS – PROČ JE VHODNÝ I PRO VÁŠ WEB NEBO E-SHOP?

Co je to HTTPS?

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) je speciální zašifrovaný protokol, který umožňuje komunikaci mezi vašim internetovým prohlížečem a webovým serverem. Pokud i nadále využíváte HTTP, vaše stránky a tato komunikace šifrovány nejsou.

Potřebuji přechod na https?

Jednoznačně ano. Kromě restrikcí od prohlížeče Google Chrome a vyhledávače Google (o čemž bude řeč níže) představuje největší úskalí fakt, že data, která proudí mezi vašimi stránkami a zákazníky mohou být libovolně odposlouchávána nebo dokonce modifikována. Jedná se například o data z kontaktních formulářů, osobní údaje, a především informace o platebních kartách zákazníků. Určitě to tedy nejsou data, která byste chtěli dát do nesprávných rukou.

Jak poznat zabezpečený a nezabezpečený web?

Je to velmi prosté. Prakticky všechny webové prohlížeče vám v horním adresním řádku ihned sdělí, zda je web zabezpečený nebo nikoliv. Většinou před URL adresou zabezpečených webů zobrazují zámek. Pokud je web nezabezpečený, pak je zámek přeškrtnutý nebo je zde textová informace, že web je nezabezpečen.

6 důvodů, proč přejít na zabezpečený protokol https

Zabezpečení ochrany dat

Laicky řečeno, informace odesílané z webů na http nejsou nijak šifrované a jsou velmi snadno odposlechnutelné. Týká se to formulářů, osobních údajů a třeba také údajů o platebních kartách. Kriticky důležité je to v situaci, kdy se návštěvníci na váš web dostávají z různých nezabezpečených Wi-Fi sítí. Ignorovat tento fakt nedoporučujeme. Jako provozovatel webových stránek za tato data odpovídáte a můžete se vystavovat problémům s Úřadem pro ochranu osobních údajů. Zejména pokud jste provozovatel e-shopu, můžete řadu zákazníků odradit od realizace objednávky a zejména rychlé platby kartou.

Vliv na neplacené pozice ve výsledcích vyhledávání – SEO

Samotný vyhledávač Google již dlouhodobě upozorňuje na to, že zabezpečený protokol https je pro něj při řazení výsledků vyhledávání velmi důležitý prvek, podobně jako třeba responzivní design a rychlost načítání stránek. Relativně nově také vyhledávač Google Chrome přímo upozorňuje uživatele na to, že stránka je nezabezpečená. Velmi snadno získáte označení nedůvěryhodný web.

Přednost při indexaci stránek

Již v roce 2015 Google oficiálně oznámil , že při indexaci stránek bude bezvýhradně upřednostňovat webové stránky na protokolu https. Pokud tedy váš nový web nebo nově vytvořené stránky potřebujete rychle zaindexovat, https je jednou z cest.

Snadnější zobrazování stránek uživatelům

Velmi snadno se může stát, že některé funkcionality z HTML5 vám bez HTTPS prostě nebudou fungovat. Případně budou muset tyto funkce návštěvníci ručně povolovat. Zejména se to dotýká prohlížení videí a spouštění audio souborů, služby geolokalizace apod.

Vyšší rychlost webu

Webové stránky s HTTPS jsou citelně rychlejší díky SPDY protokolu. Ten dokáže sdružovat požadavky na jednotlivé soubory a zrychlí tím načítání stránek.

Lepší využití služeb Google a PPC platforem

Protokol HTTPS vyžaduje celá řada služeb, které spadají pod Google. Bez https protokolu v dnešní době nespustíte žádné produktové kampaně na Google Ads, problém byste měli i s měřením konverzí ze systému Zbozi.cz, Heureka.cz a Skliku.

SEO – Proč optimalizovat stránky pro hlasové vyhledávání?

Očekávanou změnou v SEO vyhledávání pro příští roky je bezpochyby hlasové vyhledávání. Kromě hlasového ovládání mobilních telefonů se rychle šíří také hlasoví asistenti jako Amazon Echo, Google Home nebo ovládání v operačních systémech automobilů. Tento typ vyhledávání je nejdůležitější pro firmy, které se nachází v blízkém okolí uživatele. Podle průzkumu BrightLocal hledají lidé místní firmy pomocí hlasu až v 58 % případů.

Statistiky Googlu uvádí, že v loňském roce 20 % veškerých mobilních vyhledávání proběhlo prostřednictvím hlasu. Do roku 2020 je očekáván růst až na 50 %. Podobné číslo však bylo změřeno i v roce 2016, a proto jsou vyhlídky velmi optimistické. Rostoucímu trendu ale nahrává fakt, že Google chystá podporu hlasového vyhledávání do mnoha dalších evropských jazyků včetně češtiny.

Vyhledávání pomocí hlasu zatím funguje zejména v angličtině. V češtině dostanete místo hlasové odpovědi klasické výsledky vyhledávání.

Proč je hlasové vyhledávání stále populárnější?

Je až 4x rychlejší než psaní na klávesnici. Podle průzkumu BackLinko řekne člověk za minutu běžně 110–150 slov, ale napíše jich pouze 38 – 40. Navíc na mobilních telefonech můžete pomocí hlasu vyhledávat i za chůze nebo při řízení auta.

I přesto, že se většina výše uvedených statistik týká USA, české firmy by se jimi měly zabývat již nyní. Trendy z amerického trhu k nám přicházejí o několik let později, a proto je možné se na ně připravit a využít toho, co se už osvědčilo jinde.

Jak optimalizovat (nejen) pro hlasové vyhledávaní?

Připravte své pobočky pro lokální vyhledávání

Jelikož uživatelé nejčastěji hledají firmy ve svém okolí, nabídněte jim pomocí Google My Business, Yelpu či TripAdvisoru co nejvíce informací. Vyplňte hlavně adresu, otevírací dobu, všechny nabízené služby, oficiální fotografie, odpovědi na recenze uživatelů apod. Na svém webu vytvořte speciální stránku pro každou pobočku, taktéž s co nejpodrobnějšími informacemi.

Obsah webu optimalizujte

Obsah webu je pro hlasové vyhledávání zásadní. Poskytujte tedy stručné, srozumitelné a objektivní odpovědi na ty otázky, na které se uživatelé ptají. Odpověď by měla být přirozená, jednoduchá, bez odborných výrazů a dlouhá přibližně 30 slov. Odpovědi na typické otázky můžete najít na speciální stránce Frequently Asked Questions (FAQ), z niž hlasoví asistenti čerpají nejčastěji. Další možností je slovníček pojmů, který slouží k vysvětlení odborných výrazů v souvislosti s produkty.

Strukturovaná data

Tato data poskytují informace a klasifikaci obsahu na stránce. Jedná se například o hodnocení, zprávy, tabulky, ceníky apod. Google díky těmto datům lépe rozumí obsahu a může poskytovat informace hlasovým asistentům.

Technické SEO

Pro hlasové vyhledávání, ale také obecně pro SEO je důležité optimalizovat rychlost webu. Rychlost načítání stránky se totiž stává jedním z hlavních faktorů pro ranking Googlu. Uživatelé očekávají, že se jim mobilní web načte do 3 sekund, jinak ztrácejí pozornost a web opouští. Hlasoví asistenti taktéž dávají přednost výsledku, který jsou schopni poskytnout nejrychleji. Užitečným nástrojem pro analýzu rychlosti je Page Speed Insights, který navrhne i možnosti optimalizace.

Optimalizace pro hlasové vyhledávání je pozitivním krokem. Můžete se připravit na budoucí trendy a získat náskok před konkurencí.

Čtěte také:

Jak na základní SEO úpravy webu na WordPressu? Zvládnete to hravě

SEO pro obrázky? Jak funguje optimalizace obrázků pro vyhledávače?

Jak nesrazit webové texty na kolena špatnou gramatikou

SEO pro obrázky? Jak funguje optimalizace obrázků pro vyhledávače?

Máte web plný atraktivních obrázků vašich produktů a rádi byste s pomocí nich přiváděli návštěvnost na vaše stránky? A obecně jim pomohli s tím, aby je bylo možné vyhledat v rámci vyhledávání obrázků v Googlu nebo Seznamu?

Optimalizaci obrázků pro vyhledávače byste určitě neměli podceňovat. Má smysl a dovede přinést návštěvnost, kterou byste jinak nezískali. A jak jistě víte, z návštěvníků se mohou snadno stát (zejména v případě e-shopu) i zákazníci.

Pusťte se do toho. Není to nic komplikovaného a s pomocí pružného redakčního systému to hravě zvládnete.

Kvalitní a tematický obsah na webu / e-shopu

V kontextu s optimalizací obrázků se o tom často nemluví a nepíše, ale i obsah stránky je důležitý pro pozici a dohledatelnost obrázku v rámci vyhledávání. Když se bavíme o tematickém obsahu, pak mluvíme o titulku stránky, nadpisu i klasickém textovém obsahu – například popisku produktu.

Jestli tedy chcete vaši červenou pánskou kravatu s puntíky zobrazovat v rámci vyhledávání obrázků, pak tyto klíčová slova logicky jistě zařaďte do alternativního popisku obrázku „alt“, a použijte je i v rámci meta titulku stránky i nadpisu stránky. Je to jistě lepší varianta, než kdyby byl obrázek v méně tematickém článku, který popisuje například vázání kravaty.

Neméně důležitý je také popisek obrázku, který se zejména na webech postavených na WordPressu zobrazuje ve spojení se slovem caption. Pokud natrefíte na takový obrázek například na blogu, zobrazí se popisný text hned pod obrázkem. V některých případech, například u e-shopů však může docházet k tomu, že se popisek zobrazí i tam, kde byste ho nečekali, například se napíše přes obrázek.

Popiskem obrázku se ale také myslí obecně texty, které jsou v bezprostřední blízkosti obrázku. Může tedy jít o klasický popis prodávaného produktu, který je v blízkosti obrázku.

ukázka popisného textu u obrázku

Alternativní popisek obrázku – ALT

Doplňování tematického a přesného alternativního popisku je klasika, na kterou byste neměli zapomínat. ALT je pro vyhledávač při procesu optimalizace obrázků velmi důležitý. Vyhledávač (Google i Seznam) jej samozřejmě umí přečíst a efektivně přiřazovat vyhledávací dotaz právě k vašemu obrázku. Mimoto je alternativní popisek ALT důležitý i pro zrakově hendikepované, kteří využívají pro procházení stránek čtečku obrazovky.

Důležité poznámky pro doplňování ALT u obrázků:

 • Pro každý obrázek, který chcete optimalizovat pro vyhledávače, vytvořte svůj unikátní ALT popisný text. Investujte do vyplnění ALT svůj časprotože to i v dnešní době velká část vašich konkurentů ignoruje a vám naopak může napomoci.
 • Není třeba vyplňovat ALT u obrázků, které tvoří samotný základ vzhledu webu – obrázek v pozadí, buttony atp. Tyto by neměly být v samotném HMTL kódu, ale případně v rámci CSS stylů webu /e-shopu.
 • Pro každý jednotlivý obrázek, který chcete optimalizovat, vytvořte unikátní ALT. Skutečně pro každý, i když máte u červené puntíkaté kravaty více fotografií.
 • Do ALT zapisujte tematická klíčová slova, vyhněte se používání slovíček jako – „foto 1, foto 2, foto 3“ apod.

Jak vypadá váš stávající ALT u obrázků na vašem webu? Na našem by to mohlo vypadat například takto:

<img src=“webdevel logo.png“ alt=“logo Webdevel s.r.o.“>

Ke kontrole ALT u obrázků můžete použít externí nástroje, například Spotibo, který je v neplacené verzi omezen počtem URL, který prohledává. Případně využijte nástroj Xenu. Ten je neplacený a projede vám celý váš web nebo e-shop a zjistí nejenom ALT u obrázků. Odhalí i duplicity titulků, chyby na webu a další užitečné informace.

zjištění alternativního popisku ALT s pomocí xenu

Takže si můžete jednoduše projet všechny obrázky v rámci galerií a na základě toho jim upravit ALT, pokud chybí, je duplicitní nebo nedává smysl. Často je ALT stejný, jako název souboru, což jistě uznáte jako nevhodné řešení.

Nepleťte si však ALT s titulkem obrázku (title text). Nejedná se o totéž, co již ALT. Title vám často vyjede jako vyskakovací bublina po najetí kurzorem myši na obrázek. Než pro SEO je tedy title text důležitý spíše pro konkrétní návštěvníky webu.

Unikátní použití obrázků a unikátní URL obrázku

Duplicitní obsah na stránkách vyhodnocují vyhledávače obecně negativně, více o této problematice najdete na stránkách Nápovědy GoogleStejně jako existují duplicity například textového obsahu na webu, mluvíme v tomto případě o duplicitě obrázků, která se na webech často vyskytuje.

Je to jednoduché. Při duplicitě obrázků je stejný obrázek uploadován na web několikrát a s několika odlišnými URL adresami. Výsledkem je:

 • zbytečně zabíráte místo na vašem serveru a zpomalujete načítání obsahu webu
 • při vyhledávání obrázku se výsledky vyhledávání rozptýlí na více identických obrázků s odlišnou URL
 • ve výsledcích vyhledávání mohou být obrázky hůře dohledatelné

Vhodnější řešení je mít na webu obrázek umístěn pouze jednou a využívat jeho adresu. Když je potom daný obrázek využit na více částech vašeho webu, je jeho hodnota v rámci vyhledávání vyšší.

Vytřídit takové duplicitní obrázky vám jednoduše pomůže opět nástroj Xenu, který umí zobrazovat i velikost souborů a pochopitelně je dle toho i setřídit.

zjištění duplicit obrázků s pomocí xenu

Když s pomocí tohoto nástroje zjistíte duplicity, je možné je postupně eliminovat a nahrazovat smazané obrázky adresou pouze 1 obrázku.

Přesný název souboru

Podobně jako alternativní popisek ALT jsou vyhledávače schopné vyhodnocovat i název samotného obrázku, který uploadujete na web. Vaší velkou výhodou může být lenost majitelů webových stránek, kteří často uploadují jejich fotky a obrázky s původním názvem, který jim třeba vygeneroval mobilní telefon nebo fotoaparát, případě do názvu zakomponují jiné nesmyslné údaje, příkladem – „foto.jpg“, „2018-07-25_1745.png“ apod. Tyto názvy samozřejmě při vyhledávání obrázků na ten váš nikoho nenasměrují, protože je vyhledávač nemá jak přiřadit k vyhledávacímu dotazu.

Investujte tedy vaše úsilí a čas do úpravy názvu obrázku, i kdyby měl být identický s alternativním popiskem ALT. Název vašeho souboru zjistíte opět snadno s pomocí Xenu nebo když si otevřete obrázek v novém okně, kdy vidíte jeho URL.

Pokud na to máte čas, můžete tyto špatně pojmenované obrázky postupně na webu promazat a nahrát znovu s adekvátním názvem. Pokud nemáte, pak se tomu věnujte alespoň do budoucna. Přinese to efekt.

Důležité poznámky pro optimalizaci obrázků pro vyhledávače

 • Optimalizace obrázků je důležitá především pro e-shopy, které chtějí zviditelnit své produkty a dostat návštěvníky na e-shop i s pomocí obrázků, a ne například PPC kampaní. Pochopitelně není zárukou, že se z tohoto návštěvníka stane i zákazník. Může totiž například hledat inspiraci nebo se jen informativně zajímat o novinky a trendy. Pokud se ale z návštěvníka stane zákazníkem, určitě si budete libovat v tom, jak jednoduše jste přišli k nové objednávce.
 • Pokud máte například více obrázků u produktu v rámci e-shopu, doplňte alternativní popisek všem, byť jde o stejný produkt. Pokud se obrázky od sebe liší, klidně doplňte k ALT obrázku ještě další detaily pro daný obrázek, aby bylo jasné, že daný popisek se skutečně týká daného obrázku. Klíčová slova v ALT můžete i skloňovat, různě ohýbat apod.

Jak udělat jednoduchou analýzu klíčových slov?

Udělejte si jednoduchou analýzu klíčových slov

Proč dělat analýzu klíčových slov? Protože potřebujete zjistit, jakým způsobem a jak často návštěvníci hledají dotazy, spojené s vašimi službami nebo nabízenými produkty.

Zároveň tím zjistíte, s jakými problémy se návštěvníci potýkají ve spojení s vašimi produkty, jaké doplňující informace by je zajímaly, jaké odlišné varianty slovních spojení využívají a zkrátka to, jak dokonale jsou vaši návštěvníci kreativní.

Jak jinak si vysvětlíte tento uživatelský dotaz z našeptávače Google? 🙂

uživatelský dotaz z našeptávače Google

K analýze klíčových slov vám velmi pomůže především váš zdravý selský rozum, průzkum webů vašich konkurentů, našeptávače vyhledávačů a nejrůznější bezplatné i zpoplatněné nástroje pro analýzu klíčových slov. Pro vytvoření přehledného výpisu relevantních klíčových slov použijte tabulku.

Bezplatný nástroj na analýzu klíčových slov – si ukážeme na typickém nástroji od společnosti Seznam – nástroje Návrh klíčových slov z reklamního systému Sklik a nástroji od Googlu – Google Keywords Planner

Jednoduchý a opravdu smysluplný nástroj, který má jen jednu drobnou nevýhodu – reflektuje vyhledávací dotazy pouze ze Seznamu. Statistiky jsou tak zkresleny tím, kolik lidí si vybere k vyhledávání nyní čím dál více dominantnější Google. Pojďme si ukázat jednoduchý příklad.

Jak se dostat k analýze v Skliku?

 • Spusťte v prohlížeči web Sklik.cz a klikněte na odkaz Přihlásit v pravém horním rohu.
 • Pro přihlášení můžete použít váš stávající e-mail na Seznamu nebo do služby Sklik zaregistrovat vlastní e-mail.
  Pod přihlašovacím oknem klikněte na odkaz Pokud ještě nemáte účet, tady si ho vytvoříte

registrace e-mailu

 • Po přihlášení vlastního e-mailu již můžete využívat nástroj Návrh klíčových slov. Dostanete se k němu v horním menu po kliknutí na kartu Nástroje.

Analýza klíčových slov pomoci nástroje od Skliku

Data, která získáte z tohoto nástroje, si překopírujte do tabulky a jednoduše seřaďte dle skupin produktů nebo služeb, které poskytujete.

Pro základní doplnění vašich informací o rozmanitosti hledání vašich návštěvníků vám tento nástroj bohatě dostačuje a umí skutečně velmi pomoci v tom, jak nahlížet na obsah vašich stránek.

Pokud používáte prohlížeč Google Chrome, můžete využít oficiální doplněk pro Sklik. Najdete ho ke stažení zde. Zatímco při standardním použití nástroje Návrh klíčových slov vám systém do vedlejší tabulky řadí klíčová slova ve shodách, která používáte, po zapnutí pluginu se vzhled tabulky změní a do tabulky se budou propisovat jednotlivé údaje o hledanosti konkrétních frází. Tyto pak můžete jednoduše překopírovat nebo stáhnout ve formě souboru .csv.

Analýza bez využití Sklik pluginu

Analýza s využitím Sklik pluginu

Jak na analýzu v Google Keyword Planner – Plánovač klíčových slov?

Upřímně řečeno, tento nástroj používáme spíše jako doplnění podkladů o hledanosti frází, než aby nám pomohl s návrhem dalších relevantních údajů. Ale i přesto je velmi praktický.

Po přihlášení se ke svému účtu v Google Ads záleží, jakou používáte verzi (vzhled) rozhraní Ads. Pokud využíváte staré zobrazování, klikněte v horním menu na kartu Nástroje a kartu Plánovač klíčových slov. Pokud využíváte novou verzi Ads, klikněte v pravém horním rohu na symbol klíče a poté na kartu Plánovač klíčových slov.

Na následující stránce klikněte na Získání údajů o objemu vyhledávání a trendech

Získat údaje o objemu vyhledávání

Poté si vytvořte tabulku se seznamem relevantních frází – klíčových slov, jejichž hledanost chcete zjistit. A tyto překopírujte do vzniklého pole. Každé slovo na nový řádek. Následně vyberte lokalitu vyhledávání a jazyk.

Seznam vyhledávacích frází

Na následující stránce již uvidíte grafy a výsledky počtu vyhledávání vámi zadaných frází dle reklamního systému Google Ads. Stejně jako Sklik zde dostanete předběžný odhad ceny za proklik klíčového slova v rámci PPC reklam, byť tento údaj není dogma a cena se může výrazně lišit směrem nahoru i dolů. Výsledky si můžete stáhnout hned v několika formátech pro další využití.

Výsledná analýza hledanosti v Google Ads

Čtěte také:
Co je to analýza klíčových slov? – 02/18
Rozšířená volná shoda v Skliku již hýbá PPC reklamou 01/18
Jak založit účet Sklik? – 09/17
Jak založit účet Google Ads? – 09/17
Jak provést jednoduchou SEO analýzu webu? – 05/17