21 základních marketingových zkratek a pojmů

/////

Nacpou se všude a nevyhnete se jim ať je vaše činnost jakákoliv. Řeč je o zkratkách a marketing není výjimkou. Možná spíše naopak, protože pro jednu věc existuje mnohdy více pojmenování, a ještě více zkratek.

Všechny do jednoho příspěvku nevměstnáme, zaměříme se tedy na ty, které považujeme za nejdůležitější. A aby to nebylo tak jednoduché, tak zde nebudeme používat jen zkratky. Tento příspěvek může sloužit jako základní rozcestník pro orientaci v marketingové džungli.

PPC – pay per click (platba za kliknutí)

Platba za kliknutí je populární způsob internetové reklamy, při které inzerent platí až za kliknutí zákazníka na reklamní inzerát. Pro české prostředí jsou významné reklamy na Google Ads, Skliku od Seznamu a také PPC systémy Facebooku a Instagramu. Je jich celá řada, pro náš trh ale nejsou tak významné.

Výhodou PPC reklam jsou velmi přesně měřitelné výsledky, snadné nastavení rozpočtu, přesné cílení a rychlé výsledky. Špatně nastavená kampaň však může spolykat velké množství peněz a její přínos bude mizivý. Proto je dobré si o těchto kampaních zjistit co nejvíce a vyhnout se častým chybám. Své starosti můžete taky svěřit odborníkům, kteří se o vše potřebné postarají.

KPI – Key performance indicators

Klíčové ukazatele výkonnosti jsou výstupní údaje ze systému jako Google Analytics nebo Google ADS. Které budou zajímat právě vás záleží na daném oboru podnikání. Často to jsou však údaje jako počet návštěvníků za určitou dobu, nejčastější vstupní stránky, čas strávený návštěvníky na stránce, počet zobrazených stránek na zákazníka a mnoho dalších.

CPC – cost per click (cena za proklik)

Tato zkratka nám říká, kolik jsme zaplatili za jedno prokliknutí. Většinou bývá uvedena jako průměrná CPC. Správnou optimalizací reklam jde dosáhnout nižších částek za CPC, řádově až o desítky procent. V roce 2020 jsme snížili výdaje několika kampaní našich zákazníků až o 67 % při stejném výsledku. Náklady na PPC spadly na třetinu původní ceny.

CTR – click through rate (míra prokliku)

Jedná se o procentuální vyjádření poměru počtu zobrazení reklamy a prokliků na danou reklamu. Vyšší CTR může být zpravidla lepší, ale není tomu tak vždy. Pokud chceme reklamou přivést zákazníky, ale stránky navštěvují pouze návštěvníci, kteří se chvíli zdrží a neprovedou požadovanou konverzi, zřejmě máme špatně nastavené reklamy (nebo máme například nedostatečně popsaný produkt).

Konverze

Konverze je ukazatel, který nám udává počet provedených akcí (objednávek, vyplnění formuláře, nákupů…), které přinesla daná reklama. Je to hlavní důvod, proč reklamu vůbec děláme. S tímto ukazatelem jsou spojeny další dva – cena za konverzi (cena/konverze) a konverzní poměr.

Cena/konverze

Udává průměrnou cenu za jednu konverzi. Uváděno taky jako CPA – cost per acquisition/action (cena za akvizici/akci) nebo CPS – cost per sale (cena za prodej).

Konverzní poměr (Konv. poměr)

Ukazuje, jak často vede v průměru interakce uživatele s reklamou k požadované akci (konverzi). I zde platí, že čím vyšší číslo, tím lépe.

PPV – pay per view

V tomto případě nejde o pracovně právní vztah, ale o pay per view, tedy o platbu za shlédnutí. Jde o starší, nicméně stále fungující model internetového marketingu. Platbou si objednáte určitý počet shlédnutí reklamního banneru, bez ohledu na to, zda dané zobrazení povede k prokliku. Zpravidla se cena PPV udává za tisíc shlédnutí (CPM – cost per mille nebo CPT – cost per thousand).
Výhodou tohoto modelu je jednodušší implementace.

SEO – Search Engine Optimization

Volně překládané jako optimalizace pro vyhledávače. Čím více se vyhledávačům líbíme, tím lépe nás zobrazují v neplacených výsledcích vyhledávání. Dobře provedené SEO se dlouhodobě vyplácí a je možné takto ušetřit balík peněz, které by jinak bylo zapotřebí vynaložit na placenou reklamu. V ideálním případě je dobré cílit na optimalizaci již od nového webu a pravidelně se SEO pracovat.

Obecně by se dalo říct, že na SEO pracujete, když měníte web k lepšímu. Vyhledávače mají rády weby, které jsou optimalizované, rychlé, je na nich odpověď na hledaný dotaz… takto můžeme pokračovat ještě hodně dlouho. Zlepšujte váš web a vyhledávače vás budou mít raději.

I tuto práci častokrát provozovatelé webů vkládají do rukou odborníků. V takovém případě je nejlepší začít důkladným SEO auditem.

UX – User Experience

UX je volně překládáno jako uživatelská zkušenost a s uživatelem má mnoho společného. Jde o to navrhnout řešení tak, aby bylo pro uživatele co nejpříjemnější, nejjednodušší a nejpřirozenější. Nejde vždy jen o návrh webů, může jít klidně o návrh sluchátek, které se nezamotají, nebo láhve kečupu, která nevykydne na těstoviny kečupovou lavinu.
U webů však jde o to provést uživatele od první stránky až po poslední (u e-shopů například k platbě objednávky a poděkování za objednávku) bez zbytečných komplikací. Úkol, který má UX designér, je nelehký – připravit zákazníkovi co nejlepší zážitek a nejplynulejší nákup. Výsledek je různý pro různé druhy podnikatelských činností a požadavky na UX se mění v průběhu času.

UI – User Interface

Uživatelské rozhraní je to, co vidí uživatel. Jde tedy o vizuální podobu produktu, prostředí webu nebo konkrétního prvku, se kterým přichází uživatel do kontaktu. UI jde ruku v ruce s UX, jehož cílem je co nejvíce zpříjemnit návštěvníkovi procházení webu a v ideálním případě ho přeměnit na nakupujícího zákazníka.

Direct marketing

Direct marketing (přímý marketing) je typ marketingu, který oslovuje zákazníky přímo, a to nejen osobní formou, ale také například poštou, e-mailem nebo telefonicky. Tento způsob umožňuje přesné zacílení na skupinu zákazníků nebo jednotlivce, pružnou komunikaci a zpětnou kontrolu nákladů a výsledků.

Mezi jednotlivé druhy direct marketingu patří: e-mail marketing (newslettery), katalogy, teleshopping a telemarketing a poštovní marketing (direct mail).

B2B

Business-to-business neboli obchodník obchodníkovi. Jde o obchodní vztah dvou společností, které spolu obchodují. Když tvoříme web pro zahradnictví, tak jde o vztah B2B.

B2C

Business-to-consumer neboli obchodník zákazníkovi. Nejčastější forma internetového podnikání. Jde o prodej a podporu přímo zákazníkovi, tedy o přímý prodej.

Klíčová slova

Důležitá slova, která lidé používají ve vyhledávačích a pomocí kterých mohou najít právě vás. Jejich určení je důležité pro dobré SEO i pro správné nastavení PPC reklamy. Pro jejich určení se provádí analýza klíčových slov, která může sloužit například i jako podklad pro publikování článků na blog či sociální sítě na dlouhé časové období.

Newsletter

Je elektronický zpravodaj, který informuje o novinkách, slevách, buduje důvěryhodnost, jméno a značku. Jde o starší marketingový nástroj, který však má stále velice dobré výsledky. Neslouží k nabírání nových zákazníků, ale k péči o stávající zákazníky.
Dávejte si jen pozor, ať zákazníky příliš nebombardujete nechtěnými e-maily. To je cesta nejen k tomu, aby se odhlásili z odběru novinek, ale může to vést i ke ztrátě zákazníků. Zde se hodí dvě dobré poučky: Neposílat newsletter, pokud nemám co sdělit. Zaměřit se na to, co může zajímat zákazníky, ne na to, co zajímá mě.

Remarketing

Jako newsletter cílí na stávající zákazníky, remarketing je určen na stávající návštěvníky. Přesněji řečeno, snaží se měnit návštěvníky webu na zákazníky, a to i poté, co web opustí.
Reklamy se pak návštěvníkům zobrazují například na Facebooku, při vyhledávání, na jiných webech…
Výhodou remarketingu je lepší návratnost investice do reklamy.

SWOT analýza

Obecně překládané jako analýza silných a slabých stránek. S = Strengths (silné stránky), W = Weaknesses (Slabé stránky), O = Opportunities (Příležitosti), T = Threats (Hrozby).
SWOT analýza pomáhá firmě najít konkurenční výhody, zjistit, v čem je dobrá a maximalizovat její silné stránky. Dále identifikuje hrozby a omezuje jejich riziko. Také nachází slabé stránky firmy a pracuje na jejich odstranění.

PR

Public Relations – vztahy s veřejností. Vztahy s veřejností jsou techniky a nástroje, pomocí kterých firma komunikuje s okolím, buduje a udržuje vztahy a získává zpětnou vazbu.

Page Rank – hodnocení stránky. Důležitý pojem ze SEO. Udává kvalitu webových stránek tak, jak je vidí vyhledávače. Vyšší page rank znamená lepší zobrazení ve vyhledávání. Je to soubor mnoha faktorů, jako je například kvalita obsahu, množství a kvalita stránek, které na danou stránku ukazují.

AIDA

Zkratka značí Attention Interest Desire Action, což si můžeme přeložit jako Pozornost, Zájem, Touha a Akce. Ale přeci jen se nám AIDA vysloví lépe než PZTA.
Co si pod tímto názvem představit? V prvním kroku musíme upoutat diváka a získat jeho pozornost. Druhý krok vyvolá zájem a vzbudí zvědavost. Zákazník bude chtít vědět více. Třetí krok je už o přesvědčování o výhodách produktu nebo služby a proč jsme právě my ti praví a ne kdokoliv z konkurence. Poslední krok je o tom přimět zákazníka k akci, tedy k objednávce, nákupu, rezervaci služeb a podobně.

Copywriting

Zjednodušeně můžeme pod copywritingem vidět líbivé texty, které dobře prodávají. Široce to je úplně vše od tlačítek na e-shopu, přes popisy produktů až po oznámení domovnice, že máte zamykat vchodové dveře po 20. hodině.
Je to umění měnit nudné a všední texty na něco, co přinutí zákazníka, nebo prostého kolemjdoucího se zastavit a věnovat danému sdělení pozornost. Toto umění je úzce spojeno s AIDA, protože bez pozornosti zákazníka nebude nic dalšího.