Jak nastavit e-mailového klienta?

/////

Pro správu mailové schránky můžete využít naše webové rozhraní na adrese: https://webmail.wdmail.cz/

V případě nastavení pošty v mailovém klientovi (Outlook, Thunderbird …) použijte pro odchozí i příchozí server hodnotu: mail.webdevel.cz

Poštovní schránky lze nastavit jako POP3 (port 110, pro SSL/TLS port 995) nebo IMAP (port 143, pro SSL/TLS port 993). Pro obojí je stejný odchozí i příchozí server. Pro odchozí SMTP(port 25, pro SSL/TLS 465)

V případě nastavení mailového klienta je nutné zkontrolovat následující nastavení při vytváření účtu:

Outlook

  • v horním menu klikněte na „Soubor“ a v části „Informace“ zvolte „Nastavení účtu…
  • vyberte svůj účet na Seznamu a klikněte na tlačítko „Změnit
  • klikněte na tlačítko „Další nastavení
  • přejděte na kartu „Server pro odchozí poštu
  • zaškrtněte pole „Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření“ a zatrhněte volbu „Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty

 

Thunderbird

  • v horním menu klikněte na „Možnosti“ a vyberte „Nastavení účtu…
  • v levém sloupci přejděte na položku „Server odchozí pošty (SMTP)
  • označte nastavený SMTP server a klikněte na „Upravit
  • v části „Zabezpečení a autentizace“ u volby „Zabezpečení spojení“ nastavte „Žádné
  • u volby „Způsob autentizace“ zvolte „Heslo, nezabezpečený přenos