Jak nesrazit webové texty na kolena špatnou gramatikou – 2. díl

/////

Odhalte nejčastější chyby, které děláte v textu. Poradíme vám, jak se za své texty nestydět

„Obsah je král“, prohlásil v roce 1996 Bill Gates a tato pravda stále platí. Správný text ale musí splňovat několik základních požadavků, aby vám pomohl splnit cíle, které od něj očekáváte.

Musí být čtivý, musí čtenáři přinášet nějakou hodnotu, být dobře strukturovaný a hlavně bezchybný (pokud chybu nechcete udělat záměrně).

Častokrát potřebujete promovat nějakou slevu. Dejte o ní vědět světu bez chyby. Dnes se zaměříme na čísla.

60%, 60 %, 60-ti %

Která varianta je správná? Bude to buď 60% nebo 60 %. Rozhodně to nebudou žádné patvary typu 60-ti %-ní.

Podstatná je mezera, která mění význam celého sdělení. Tvar 60% přečteme jako šedesátiprocentní, kdežto tvar 60 % znamená šedesát procent. Jednoduchá pomůcka: když je tvar dohromady, čteme jej dohromady.

 • 12% sleva (dvanáctiprocentní), 5km (pětikilometrový), 20kg (dvacetikilogramový)
 • 12 % sleva (dvanáct procent), 5 km (pět kilometrů), 20 kg (dvacet kilogramů)

Netýká se to jen procent. Je jedno, jaká jednotka nebo značka bude následovat za číslovkou. Pojďme se se proto společně zaměřit na číslovky. Stačí chvilka čtení a příště už chybu neuděláte.

Číslovky / číslice

Číslovky dělíme na 5 základních druhů. Základní, řadové, druhové, násobné a podílné. Dále se pak dělí na 2 skupiny – určité, které vyjadřují přesný počet a neurčité, které nelze vyjádřit číslicemi. Také nesmíme zapomínat na to, že číslovky jsou ohebný slovní druh a mění svůj tvar skloňováním. V případě složeného výrazu skloňujeme všechny jeho části, jak si uvedeme na příkladech níže.

Číslovky můžete zapsat slovem nebo číslicí. Ve většině případů budete používat snadnější zápis číslicí pro lepší čitelnost a výraznější upoutání pozornosti čtenáře.

Základní číslovky

Na otázku „kolik?“ odpovídáte základní číslovkou. Kolik vajec mám koupit? Kolik minut vařit polévku? Základní číslovky také označují pojmenování čísla a mohou se vyskytovat i jako zlomky – polovina, osmina, třetina.

 • Určité – pět, sto, tisíc.
 • Neurčité – mnoho, málo, několik.

Pokud budete psát základní číslovky číslicí, tak za ní nepíšeme tečku.

 • Najdete to na straně 10
 • Sejdeme se přesně v 19 hodin

Řadové číslovky

Odpovídají na otázku „kolikátý?“ Vyjadřují pořadí.

 • Určité – druhý, padesátý, stý.
 • Neurčité – několikátý.

V případě zápisu číslicí je třeba vždy napsat tvar s tečkou. A jednou provždy zapomenout na tvary, které známe z amatérských blogů (5-té místo, 12-tá hodina, 8-má třída).

 • Najdeme to na 10. straně (ne 10-té).
 • Sejdeme se po 19. hodině (ne 19-té).
 • Je žákem 5. třídy.

Druhové číslovky

Na druhové číslovky se ptáme otázkou „kolikerý, kolikero?“ a vyjadřují počet druhů.

 • Určité – dvoje, patery, trojí.
 • Neurčité – několikerý.

Násobné číslovky

Ptáme-li se otázkou „kolikrát? kolikanásobně?„, tak jde o číslovky násobné.

 • Určité – dvakrát, desetkrát, stokrát.
 • Neurčité – několikrát, několikanásobná.

Podílné číslovky

Po kolika?“ je otázka, na kterou se ptáme u podílných číslovek. Ptáme se na ně, když chceme vědět, po kolika se vyskytují věci nebo osoby ve skupinách.

 • Určité – po jednom, po dvou, po padesáti.
 • Neurčité – po několika.

Kde dát tečku, kde mezeru

Pro pořádek si to projedeme ještě jednou.

Tečku nepíšeme za:

 • Datem napsaným ve formě zlomku.
 • Letopočtem.

Tečku píšeme za řadovou číslovkou.

Při skloňování číslic se nepíše žádná koncovka. Takže žádné 5ti, 5-ti, 7-mi a jiné podobné nešvary. Stačí psát čistě a jednoduše a tomuto zabijáku akcí a výprodejů se vyhnete. Pár příkladů správného zápisu:

 • Akce začala před 17 minutami (sedmnácti minutami)
 • Odměníme vás 40% slevou (čtyřicetiprocentní slevou)

U procent je důležitá mezera, která mění celý význam. 12% (dvanáctiprocentní) a 12 % (dvanáct procent).

Spojení číslice s přídavným jménem

Jak na to, když chceme vyjádřit spojení číslice a přídavného jména, nebo příslovce? Zapsat to dohromady.

 • 12krát (dvanáctkrát)
 • 5letý (pětiletý)
 • 20měsíční (dvacetiměsíční)
 • 4násobný (čtyřnásobný)

Zápis peněžního obnosu

U akcí častokrát uvádíme, kolik zákazník ušetří. Jak provést tento zápis správně. Variant je více a čtou se stejně.

 • 120 Kč
 • 120,-
 • 120,- Kč (špatně, vyberte si jedno, nebo druhé)

Výjimky

Jako spousta jiných pravidel, i výše uvedená mají nějaké výjimky. Mezera mezi číslicí a jednotkou či značkou se nepíše v několika případech. Jedná se o označení úhlových stupňů a stop a palců.

 • 60° (60 stupňů i 60stupňový)
 • 42°49’20“ severní šířky a 8°27’14″východní délky (celé bez mezer)

 

Se zápisem číselných hodnot si snad již hravě poradíte. Podívejte se také na náš 1. díl článku o nejčastějších chybách v textech na webu.

Chcete zkontrolovat texty na vašem webu nebo e-shopu?

Chci poradit s texty