Stavební inženýrství

/////

Ve zkratce

Projekt v kostce: Tvorba webu, grafiky a loga včetně logomanuálu
Klient: VŠB – Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební (FAST)
Web: www.stavebniinzenyrstvi.cz